Oko

Ekologická těžba dřeva

Ekologická těžba dřeva
Ekologická těžba dřeva. Obrázek: Wikipedia, autor: Faragas.

Zajímá váš ekologický pohled na těžbu dřeva a následné topení dřevem?

Dřevo jako palivo se získává z obnovitelných zdrojů. V ideálním případě nedochází při těžbě k surovému kácení lesů, ale dřevo se získává šetrnými způsoby vycházejícími z ekologického lesního hospodaření.

Jeho podstatou je pravidelné prořezávání lesů. Tato lesnická činnost se uskutečňuje v rozumné míře tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro růst dalších stromů.

Jako palivový materiál je v mnoha oblastech nabízeno také polomové dřevo, které vzniklo v důsledku přírodních katastrof.


Další články

Mořské řasy byly mezi prvními organismy, které na Zemi vznikly.
Sladkovodní řasy znali již starověcí Číňané a Japonci.
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je chráněná kulturní památka.
Růže trnitá kvete mléčně bílými květy.
Vznik ropy jak k němu mohlo dojít podle různých teorií.
Komořanské jezero dnes již neexistujenetykavka-zlaznata.
Netýkavka žláznatá má silnou sklovitě průsvitnou lodyhu.
Vznik a vývoj života na Zemi do dnešních dnů.
Kamencové jezero Chomutov zabírá rozlohu více než šestnáct hektarů.
Jezero Kournas, Kréta obývají také nejedovatí vodní hadi.
Růže galská má dlouhé plazivé podzemní kmeny.
Ekologická likvidace CD je zatím složitá.
Růže svraskalá se šíří v severní Evropě.
Těžba ropy na Aljašce, v divoké přírodě.

Ekologická těžba dřeva spojuje získávání paliva z obnovitelných zdrojů a čištění lesa.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů