Oko

Duha

Duha
Duha. Obrázek: Wikipedia, autor: User:LeonardoWeiss.

Pokud svítí slunce a zároveň drobně prší, vytváří jemný déšť miliardy malých kapek - hranolů, které rozkládají bílé světlo do jednotlivých barev spektra. Někdy může díky dvojitému odrazu vzniknout ještě jedna duha, která má oproti první obrácené pořadí barev.

Velikost oblouku duhy závisí na výšce slunce nad obzorem a výšce pozorovatele. Pokud se slunce nachází právě na horizontu, duha tvoří půlkruh, pokud se pozorovatel nachází ve vzduchu, může někdy duha tvořit i celý uzavřený kruh.

Termínem bílá duha se označuje duha, která má jen minimálně rozlišené jednotlivé barvy.


Další články

Velká vlna u Kanagawy podtrhuje křehkost lidského života vůči přírodě.
Růže svraskalá se šíří v severní Evropě.
Klášter karmelitánů Kostelní Vydří je viditelný z širokého okolí.
Zorila velká žije na savanách.
Strahovský klášter pochází z doby románské.
Růže galská má dlouhé plazivé podzemní kmeny.
Starověké řecké divadlo se řídilo striktními pravidly.
Růže trnitá kvete mléčně bílými květy.
Zbraslavský klášter stál ve vsi Zbraslav poblíž Prahy.
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je chráněná kulturní památka.
Růže alpská dorůstá výšky 0,5 až 2 metry.
Osoblažka je poslední úzkokolejka v ČR s běžným provozem.
Corylus avellana Contorta byl objeven ve Frocesteru v Anglii.
Velká rudá skvrna se mění v průběhu času.

Duha je optický úkaz, při němž vzniká skupina soustředných barevných oblouků, které vznikají lomem a vnitřním odrazem slunečního nebo měsíčního světla na drobných vodních kapkách v atmosféře.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů