Oko

Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí

Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí
Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí. Obrázek: Wikipedia, autor: cs:ŠJů.

Dřevěnou loděnici stojící na hrázi Podolského přístavu pod Vyšehradem využívá nejstarší český jachtařský klub - Český Yacht Klub.

Tato dřevěná secesní budova, která byla vystavěna v roce 1912 podle projektu architekta Ferdinanda Šamonila, je od roku 2008 chráněna jako kulturní památka.

Šest let po dokončení stavky se zde začátkem října 1918 rozhodli jachtaři demonstrovat svou touhu po nezávislosti Českého království. Přestože na mostech přes Vltavu hlídkovali maďarští vojáci, byla zde při oslavě vztyčena česká, tak zvaná královská vlajka, tatáž, pod kterou šli čeští sportovci v roce 1912 na olympijských hrách ve Stockholmu. Tuto vlajku mají v ČYK vystavenu dodnes.

Hráz, na které je budova Českého Yacht Klubu postavena, odděluje přístav určený pro kotvení sportovních plavidel od toku řeky Vltavy. Hloubka přístavu činí 4 metry a částečně zamrzá pouze za velkých mrazů.

Členy Českého Yacht Klubu byli například Jan Werich s Jiřím Voskovcem, pražský primátor Dr. Karel Baxa či Tomáš Baťa a jeho bratr Jan Antonín.


Další články

Makak kápový má šedohnědou srst.
Osoblažka je poslední úzkokolejka v ČR s běžným provozem.
Corylus avellana Contorta byl objeven ve Frocesteru v Anglii.
Parní lázeň v tradici kultur.
Podnebí zkoumá klimatologie.
Řecké městské státy tvořily tamní společnost.
Starověké řecké divadlo se řídilo striktními pravidly.
Toyota GT86 konkuruje řadě vozů svého segmentu.
Zámek Humprecht stojí v chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Golfský proud a podnebí Evropy, pro které je důležitý činitel.
Parní lokomobila Přemysl orala ve své době pole.
Zámek Dymokury stojí v rovinaté krajině.
Královská cesta Praha začíná u Obecního domu.
Starověké řecké divadlo v Epidauru má fenomentální akustiku.

Budova ČYK (Český Yacht Klub) Praha Podolí je státem chráněna jako kulturní památka.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů