Oko

Viskozita

Viskozita u medu
Viskozita se dá v praxi pozorovat například u medu. Obrázek: Wikipedia, autor: Marco Verch.

Když si ráno mažete na chléb med, zdá se, že trvá celou věčnost, než ze lžíce steče na krajíc. Když si naopak naléváte do sklenice či hrnku čaj, kávu nebo kakao, tače tak rychle, že pokud nedáváte pozor, můžete jej rozlít. Jak med, tak čaj jsou kapaliny, každá z nich se však pohybuje jinou rychlostí.

Míru odporu kapaliny k volnému proudění nazýváme viskozita. Husté, pomalu tekoucí kapaliny, jako med nebo čokoládová poleva, mají velkou viskozitu. Naopak rychle tekoucí kapaliny, jako je voda nebo čaj, mají viskozitu malou.


Další články

Papoušek Ara ararauna polyká jíl na strmých březích.
Papoušek soví žije na zemi.
Páv japonský žije v lesích s podrostem křovin.
Mřenka malá patří mezi ryby sladkovodních akvárií.
Potáplice malá je nejmenší z potáplic.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.
Otakárek fenyklový je variabilní v kresbě.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.
Kdy a jak zalévat zeleninu i květiny na zahrádce.
Tomel japonský pochází z Číny či Japonska.
Kdoulovec japonský působí velmi pěkným vizuálním dojmem.
Otakárek ovocný z naší přírody ubývá.
Sopka Vesuv se tyčí nedaleko města Neapole.

Viskozita (nazývaná také vazkost) je fyzikální veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů