Oko

Perestrojka

Perestrojka jsou reformy Michaila Gorbačova
Perestrojka jsou reformy Michaila Gorbačova uskutečňované ve druhé polovině osmdesátých let dvacátého století. Obrázek: Wikipedia, autor: White House Photo Office (This work is in the public domain).

Termínem perestrojka jsou označovány společenské, politické a ekonomické reformy, které v letech 1985 až 1991 uskutečňoval v tehdejším Sovětském svazu Michail Gorbačov.

Ke konci vlády Leonida Brežněva se Sovětský svaz dostal do krize. Poté, co se Michail Gorbačov dostal do čela Sovětského svazu, začal realizovat reformy, pro které se začalo používat označení perestrojka a které měly za cíl zemi z krize vyvést. Reformy se měly zpočátku týkat především ekonomiky, avšak narazily na pasivní odpor státní byrokracie. Proto přistoupil Michail Gorbačov ke změnám ve stranickém a státním aparátu a začal odstraňovat osoby z Bežněvovy éry a přistoupil také k reformám státních orgánů, zmírňování cenzury a dalšímu uvolňování společnosti.

Zahraniční politika období perestrojky vycházela z uznání vzájemné bezpečnosti a měla vytvořit podmínky pro zaměření se na realizaci společenský a ekonomických změn uvnitř Sovětského svazu. Michail Gorbačov se proto snažil řešit mezinárodní konflikty, především situaci v Afghánistánu a inicioval proces odzbrojení. Zasadil se o zrušení Brežněvovy doktríny v zemích Sovětského bloku.

Reformy vycházející z perestrojky vyvolaly postupně odpor v Sovětském svazu, který vyústil do pokusu o převrat v roce 1991.


Další články

Jak užívat antibiotika, která zachraňují spoustu životů.
Divoký osel je stále vzácnější.
Prha arnika dorůstá do výšky 40-60 centimetrů.
Jak se zbavit octomilek za pomoci jednoduché pasti.
Jak se čistí peří třemi různými způsoby.
Andratx na ostrově Mallorca.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Jaké palivové dřevo se hodí do kamen, smrkové a dubové.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.
Papoušek soví žije na zemi.
Myrta obecná plodí cca 1 centimetr dlouhé bobule.
Divoké ptactvo má končetiny opatřeny plovacími blánami.
Krocan divoký pochází z amerického kontinentu.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.

Perestrojka byl soubor ekonomických a společenských reformních kroků zahájených v polovině 80. let 20. století v Sovětském svazu tehdejším generálním tajemníkem KSSS Michailem Gorbačovem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů