Oko

Páv japonský

Páv japonský
Páv japonský (Pavo muticus). Obrázek: Wikipedia, autor: Daniel Giraud Elliot (1835-1915); A monograph of the Phasianidae, or, Family of the pheasants. [By D. J. Elliot] (created 1872).

Páv japonský, pocházející z tropických deštných lesů od Barmy a Indočíny až po ostrov Jáva, se svým vzhledem podobá svému příbuznému pávu korunkatému; korunku na hlavě má však tvorenu pírky, která mají vyvinuté prapory po celé délce, a celkové zbarvení je více zelenolesklé. Ve volné přírodě žijí oba druhy v lesích s podrostem křovin a zdržuje se obvykle v menších skupinách.


Další články

Zemské tektonické desky naší planety.
Kapličkový most nalezneme u švýcarského města Luzern.
Tomel japonský pochází z Číny či Japonska.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice je kulturní památka ČR.
Most Golden Gate Bridge vystupuje z mlžného oparu.
Cisterciácký klášter Osek u Duchcova nechali vybudovat páni z Rýzmberka.
Strahovský klášter byl vystavěn v románské době.
Statická elektřina vzniká nashromážděním elektrického náboje.
Kdoulovec japonský působí velmi pěkným vizuálním dojmem.
Stádlecký řetězový most se klene přes řeku Lužnici.
Plamének plotní se dokáže pnout až do výšky 12 metrů.
Velkokvětý zahradní plamének vznikl křížením mezi několika přírodními druhy.
Zemské vrstvy a atmosféra se dělí na troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru.
Atmosféra obklopující Zemi je tvořena plyny.

Páv japonský žije obvykle v menších skupinách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů