Oko

Otakárek ovocný

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný. Obrázek: Wikipedia, autor: Tobias Knab.

Samec a samice otakárka ovocného se velmi podobají. Vylíhlá housenka je černavá se čtyřmi světle zelenými políčky uprostřed těla, později zelená s nezřetelnou bělavou a světle hnědou kresbou. Za hlavou má rovněž vychlípitelné osmeterium. Rozpětí křídel otakárka ovocného je 5 až 8 centimetrů, délka dospělé housenky asi 3 až 4 centimetry, délka kukly okolo 3 centimetrů.

Otakárek ovocný žije v Evropě mimo Britské ostrovy a Skandinávii, severozápadní Africe a v mírné zóně Asie až do Číny. U nás je rozšířen rovnoměrně. Dává přednost suchým a teplým stráním s křovinami, ve vyšších polohách se téměř nevyskytuje. Je vázán na živné rostliny, především třešeň mahalebku, trnku a hloh.

Způsobem života se podobá otakarku fenyklovému. Také otakárek ovocný se často shromažďuje kolem vyvýšených krajinných dominant a nejaktivnější je v době poledne. Kulovitá zelenožlutá vajíčka klade samička jednotlivě na různé dřeviny čeledi růžovitých (Rosaceae), především na třešeň mahalebku, hloh, trnku, skalník, hrušeň, jeřáby, kdouloň, švestky, višeň a slivoně a údajně také břesovec západní. Hlavními živnými rostlinami, vyhledávanými i motýly první generace jako zdroj nektaru, je trnka a třešeň mahalebka. Po 10 až 14 dnech se líhne housenka, která se čtyřikrát svléká, přičemž svlečku požírá. Letní kukla je vždy zelená, přezimující tmavá. Vývoj housenek stejně starých je dosti různý, některé se vyvíjejí rychleji a dávají druhou generaci, jiné se přeměňují v hnědé kukly až v létě a přezimují. Motýl žije 2 až 4 týdny. Asi 4 druhy lumků a kuklic vzácně housenky otakárka ovocného napadají.

Otakárek ovocný v přírodě ubývá, příčinou je jednak nadměrná chemizace, jednak mizení rozptýlených porostů dřevin, které poskytují jeho housenkám potravu, z krajiny.


Další články

Papoušek Ara ararauna polyká jíl na strmých březích.
Páv japonský žije v lesích s podrostem křovin.
Potáplice malá je nejmenší z potáplic.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Otakárek fenyklový je variabilní v kresbě.
Kdy a jak zalévat zeleninu i květiny na zahrádce.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.
Tomel japonský pochází z Číny či Japonska.
Kdoulovec japonský působí velmi pěkným vizuálním dojmem.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.
Kubánka malá žije jen na ostrově Kuba.
Mřenka malá patří mezi ryby sladkovodních akvárií.
Sopka Vesuv se tyčí nedaleko města Neapole.
Papoušek soví žije na zemi.

Otakárek ovocný obývá teplé oblasti, především jižní svahy pokryté křovinami. Samička bývá o trochu větší než sameček.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů