Oko

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus
Mistr Jan Hus na kazatelně, Jenský kodex, 1490. Obrázek: Wikipedia, autor: neznámý.

Mistr Jan Hus (1369/1370-1415) byl římskokatolický kněz, náboženský kazatel a reformátor, mistr a rektor na pražské univerzitě. Je také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla diakritiku.

Ve svých náboženských pracích inspirovaných spisy Jana Viklefa kritizoval mravní úpadek církve. Papež Jan XXIII. ho označil za kacíře a roku 1411 jej exkomunikoval. Na kostnickém koncilu, kam se mistr Jan Hus dobrovolně dostavil, aby obhájil své učení, byl odsouzen jako kacíř a poté, co odmítl své učení odvolat, byl vydán světské moci k upálení na hranici. Datum husova upálení je českým státním svátkem.

Skutečná podoba mistra Jana Husa není známa. Všechny jeho portréty jsou jen představou umělců. Pojetí Husa jako vysokého askety s bradkou je představou umělců. Ve středověku byl zobrazován spíše jako nevysoký, poněkud obtloustlý bezvousý muž nižší postavy.

Jako svého svatého mučedníka jej uctívá česká starokatolická církev a pravoslavná církev.


Další články

Papoušek Ara ararauna polyká jíl na strmých březích.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Kozí hrádek hostil mistra Jana Husa od roku 1406.
Císařský trůn dynastie Čching v Číně je mistrovský řemeslný výrobek.
Sup holohlavý se shlukuje s ostatními supy.
Viskozita kapalin.
Sup bengálský dosahuje rozpětí křídel 180 až 220 centimetrů.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.
Jaké palivové dřevo se hodí do kamen, smrkové a dubové.
Dynastie Čching v Číně vládla od roku 1368.
Sopka Vesuv se tyčí nedaleko města Neapole.
Kdy a jak zalévat zeleninu i květiny na zahrádce.
Papoušek soví žije na zemi.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.

Mistr Jan Hus je český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů