Oko

Homo erectus

Homo erectus
Homo erectus. Obrázek: Wikipedia, autor: kevinzim.

Homo erectus (člověk vzpřímený) byl druh hominida, který se na Zemi poprvé objevil před 1,9 milionu let.

Tělesná stavba Homo erectus byla velmi mohutná a studie naznačují, že pro chůzi byl pravděpodobně mnohem lépe vybavený pro chůzi než moderní člověk, jehož kostra se musela v průběhu vývoje přizpůsobit, aby umožňovala rození dětí s větším mozkem.

Kostry Homo erectus byly nalezeny také mimo Afriku, v Evropě a Asii. Vědci mají důkazy, že Homo erectus dokázal pravděpodobně používat oheň a také jeho kamenné nástroje byly dokonalejší než nástroje Homo habilis.

Homo erectus je nejdéle žijícím hominidem vůbec. Jeho jednotlivé poddruhy a formy přežívaly více než 1,7 milionu let.


Další články

Jak užívat antibiotika, která zachraňují spoustu životů.
Krocan divoký pochází z amerického kontinentu.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.
Perestrojka byly reformy Michaila Gorbačova.
Divoký osel je stále vzácnější.
Okounek černý pochází ze Severní Ameriky.
Okounek suwanneeský má hnědé zbarvení.
Papoušek soví žije na zemi.
Prha arnika dorůstá do výšky 40-60 centimetrů.
Jak se zbavit octomilek za pomoci jednoduché pasti.
Jak se čistí peří třemi různými způsoby.
Jaké palivové dřevo se hodí do kamen, smrkové a dubové.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Okounek pstruhový je velmi ceněná ryba.

Homo erectus obýval prostředí, které bylo ovlivněno střídáním glaciálů (step a tundra) a interglaciálů (les a lesostep).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů