Oko

Dračí vrch

Dračí vrch
Dračí vrch. Obrázek: Wikipedia, autor: MartinVeselka.

Dračí vrch je hora nacházející se v západní části Jizerských hor, asi 2,5 kilometru jižně od vesnice Fojtka v okrese Liberec. Na vrcholu je vyhlídka, ze které lze zahlédnout na jedné straně Ještěd a blízký Kateřinský hřbet s vrcholem Brdo v popředí na straně druhé.

K Dračímu vrchu se váže pověst. Údajně zde kdysi sídlil drak, kterému museli místní pravidelně obětovat dívku. Jednoho dne však přítel této dívky draka těžce zranil šípem z tisu. V bolestech rozdrtil poraněný drak svými pařáty místní skálu do dnešní podoby.


Další články

Papoušek Ara ararauna polyká jíl na strmých březích.
Statická elektřina vzniká nashromážděním elektrického náboje.
Papoušek soví žije na zemi.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice je kulturní památka ČR.
Páv japonský žije v lesích s podrostem křovin.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.
Most Golden Gate Bridge vystupuje z mlžného oparu.
Křižovnický klášter Praha byl založen v polovině 13. století.
Tomel japonský pochází z Číny či Japonska.
Kdoulovec japonský působí velmi pěkným vizuálním dojmem.
Strahovský klášter byl vystavěn v románské době.
Kapličkový most nalezneme u švýcarského města Luzern.
Stádlecký řetězový most se klene přes řeku Lužnici.
Cisterciácký klášter Osek u Duchcova nechali vybudovat páni z Rýzmberka.

Dračí vrch nalezneme v západní části Jizerských hor. Na vrcholu se nachází vyhlídka.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů