Oko

Burjati

Burjati
Burjati, burjatští šamani při rituálu obo. Obrázek: Wikipedia, autor: mm.

Burjati jsou jihosibiřský národ, z něhož přibližně 250 000 lidí žije v Burjatské republice a menšiny také v Čitě, Irkutsku a Mongolsku. Burjati jsou potomci Khoriů, mongolského národa, o kterém se zmiňuje Tajná kronika Mongolů z 12. století a který se smísil s turkickými kmeny. Burjatština patří ke skupině východomongolských jazyků.

Burjati se podle oblasti osídlení dělí na východní a západní. Hlásí se buď k šamanistickému přírodnímu náboženství a tibetskému buddhismu. Existuje mezi nimi také křesťanská menšina.

Tradičně se živí kočovným pastevectvím nebo jako usedlí zemědělci. Dalším zdrojem obživy je lov srstnaté zvěře.

Základem burjatské společnosti jsou velké rodiny, v jejichž čele stojí nejstarší člen.


Další články

Papoušek Ara ararauna polyká jíl na strmých březích.
Sopka Vesuv se tyčí nedaleko města Neapole.
Papoušek soví žije na zemi.
Sup holohlavý se shlukuje s ostatními supy.
Vynález kola je pravděpodobně nejvýznamnější objev v dějinách lidstva.
Myrta obecná plodí cca 1 centimetr dlouhé bobule.
Jaké palivové dřevo se hodí do kamen, smrkové a dubové.
Sup bengálský dosahuje rozpětí křídel 180 až 220 centimetrů.
Co znamená kolo kolem Měsíce? Může se jednat o předzvěst zhoršení počasí.
Dynastie Čching v Číně vládla od roku 1368.
Císařský trůn dynastie Čching v Číně je mistrovský řemeslný výrobek.
Kozí hrádek hostil mistra Jana Husa od roku 1406.
Andratx na ostrově Mallorca.
Papoušek vlnkovaný (andulka) je hojně chovaný pták.

Burjati tvoří jednu z etnických skupin Mongolů, jso avšak považovaní za samostatnou národnost.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů