Oko

Jeřáb ptačí

Jeřáb ptačí
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Obrázek: Wikipedia, autor: Straktur.

Jeřáb ptačí je štíhlý opadavý strom s přímo odstálými větvemi a hladkou šedavou borkou, vysoký 15 až 20 metrů.

Zpeřené listy má rozdělené do podlouhlých, jemně pilovitých lístků.

Smetanově bílé květy rostou v bohatých plochých květenstvích, mají pět lístků korunních a tři až čtyři čnělky. Kvete od května do června. Kulovité dužnaté plody (malvičky) získávají po uzrání jasně červenou barvu.

Jedná se o lesní strom původem z Evropy, který najdeme také v křovinatých porostech, na skalnatých svazích a v lesních lemech. V Alpách roste ve větší nadmořské výšce než jiné listnaté stromy.

Jeřáb ptačí je hojně pěstovaná dřevina, hojná ve stromořadí podél cest a silnic. Roste rychle, nemá kvalitní dřevo a nedožívá se většího stáří.


Další články

Jak vzniká půda během přírodních procesů.
Dřevo do krbu hoří hezkým plamenem.
Kdouloň obecná kvete od dubna do května.
Mišpule obecná zdomácněla na mnohých místech.
Třešeň ptačí pochází z Přední Asie.
Kde má být umístěno ptačí krmítko a jak ho vybavit.
Hrušeň polnička roste také ve světlých lesích.
Kontryhel obecný má statný oddenek.
Špička obecná patří do čeledi špičkovitých.
Jabloň lesní dorůstá výšky až 11 metrů.
Dendrochronologie datuje za pomoci letokruhů.
Tykev obecná vyniká svou mohutností.
Kdouloň podlouhlá pochází z oblasti Střední Asie.
Ptačí hnízda dosahují rozmanitých velikostí i tvarů.

Jeřáb ptačí je rostlina z čeledi růžovitých pocházející z Evropy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů