Oko

Vegetační pásma Evropy

Vegetační pásma Evropy
Vegetační pásma Evropy. Obrázek: Wikipedia, autor: Ville Koistinen (user Vzb83).

Kontinent Evropa se při své rozloze 10 500 000 čtverečních kilometrů vyznačuje překvapivou rozmanitostí biotopů a fascinujícím bohatstvím živé přírody.

V Evropě nenajdeme tropické deštné lesy ani typické pouště, i když některé oblasti Španělska se svým klimatem pravé poušti blíží. Tundra Laponska a Islandu má rovněž charakter suchého biomu, a často také bývá označována jako studená poušť. Většinu severních oblastí Evropy pokrývají rozsáhlé jehličnaté lesy obecně nazývané tajga, dále na jih najdeme oblasti listnatých opadavých lesů. V oblasti střední Evropy jsou na mnohých místech travní společenstva, zatímco směrem na jih spíše s fragmenty lesa a křovinnými porosty dřevin, přizpůsobených horkým a suchým létům středomořské oblasti.

V hlavních vegetačních pásmech Evropy se nacházejí biotopy hor, vodních toků a pobřeží.


Další články

Cévnaté rostliny vznikly na souši.
Černýš luční roste ve stínu a podél cest.
Kostel se skleněnou střechou, Neratov v Orlických horách stojí v sousedství Bartošovic.
Syenit bývá tmavšího zbarvení než žula.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách.
Velbloud je koráb pouště přizpůsobený k životu v ní.
Parníky na Vltavě plují k řadě cílů.
Tuřín v kuchyni se vrací na talíře.
Luxusní výletní parníky soupeřily o primát v rychlosti a komfortu.
Golfský proud a podnebí Evropy jsou provázány.
Masožravé rostliny tvoří nemilosrdné pasti.
Kozí brada luční připomíná mohutnější příbuznou pampelišky.
Klouby v lidském těle trpí zejména při nárazech.
Užitkové rostliny závisí na péči člověka.

V Evropě nalezneme několik vegetačních pásem - mrazové pustiny, tundry a lesotundry s mechy a lišejníky, tajgu pokrytou jehličnatými lesy, smíšené a listnaté lesy, stepi a lesostepi se suchomilnými trávami, subtropické listnaté opadavé a vždyzelené suchomilné lesy a trnité křoviny macchie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů