Oko

Syenit

Syenit
Syenit. Obrázek: Wikipedia, autor: This image is a work of the "Minerals in Your World" project, a cooperative effort between the United States Geological Survey and the Mineral Information Institute.

Syenit je vyvřelá hornina o velikosti zrna, která je tvořena hlavními složkami alkalické živce, pyroxen nebo hornblenda a vedlejšími složkami plagioklas, biotit..., která vzniká krystalizací neutrálního alkalického magmatu v rozsáhlých intruzích.

Syenit mívá estetický, mnohobarevný vzhled a často se proto používá jako leštěný dekorativní kámen. Hlavní složkou jsou alkalické živce, doprovázené mnoha dalšími nerosty, například plagioklasem, biotitem, pyroxenem, minerály skupiny amfibolu a někdy i křemenem či nefelínem.

Syenit bývá obvykle poněkud tmavších barev než žula. Pro výchozy syenitu jsou typické nejednotnosti co do velikosti zrna i složení.


Další články

Cévnaté rostliny vznikly na souši.
Kostel se skleněnou střechou, Neratov v Orlických horách stojí v sousedství Bartošovic.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách.
Parníky na Vltavě plují k řadě cílů.
Tuřín v kuchyni se vrací na talíře.
Zámek Hluboká nad Vltavou je obklopen parkem.
Luxusní výletní parníky soupeřily o primát v rychlosti a komfortu.
Masožravé rostliny tvoří nemilosrdné pasti.
Kozí brada luční připomíná mohutnější příbuznou pampelišky.
Velbloud je koráb pouště přizpůsobený k životu v ní.
Klouby v lidském těle trpí zejména při nárazech.
Astronomická jednotka měří přibližně 150 milionů kilometrů.
Užitkové rostliny závisí na péči člověka.
Černýš luční roste ve stínu a podél cest.

Syenit je hrubozrnný hlubinný magmatit (vyvřelá hornina) intermediálního složení.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů