Oko

Seznam nepůvodních invazních druhů, které se nesmí do EU dovážet, se rozšířil o tři živočichy

Psík mývalovitý
Psík mývalovitý rozšířil od 2.8.2017 seznam nepůvodních invazních druhů, které se nesmí do EU dovážet. Obrázek: Wikipedia, autor: Pkuczynski.

Seznam nepůvodních invazních druhů, které se nesmí dovážet do zemí EU, se rozšířil o tři živočichy.

Dnem 2.8.2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Evropské komise, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů, které je zakázáno do zemí EU dovážet. Z pohledu veterinárního dozoru na seznam invazních druhů přibývají tři nové živočišné druhy, kterými jsou pták husice egyptská, šelma psík mývalovitý a hlodavec ondatra pižmová.

Pohraniční veterinární stanice Praha - Ruzyně (PVS), která v rámci kontrol zásilek z třetích zemí kontroluje také, zda nejsou dováženi živočichové uvedení na seznamu invazních druhů, tuto skutečnost při svých kontrolách zohlední.

Seznam konkrétních invazních nepůvodních druhů, které představují ohrožení biologické rozmanitosti v Evropě, přijala Evropská komise (EK) s platností od 3.8.2016. Během prvního roku platnosti příslušného prováděcího nařízení bylo na PVS na ruzyňském letišti zkontrolováno celkem 583 zásilek zvířat ze třetích zemí.

Seznam invazních druhů s významným dopadem na EU:

Přehled s názvy v českém jazyce:

husice egyptská

psík mývalovitý

ondatra pižmová

pomíšenka nepitolistá

kabomba karolinská

veverka Pallasova

vrána domácí

tokozelka vodní hyacint

krab říční

bolševník perský

bolševník Sosnowského

promyka malá

pupečník pryskyřníkovitý

spirálovka větší

skokan volský

zakucelka velkokvětá

zakucelka plazivá

lysichiton americký

muntžak malý

nutrie říční

stolístek vodní

nosál červený

rak pruhovaný

rak Orconectes virilis

kachnice kaštanová

rak signální

sambaba obecná

hlavačkovec Glenův

rdesno sp. (Persicaria perfoliata)

rak červený

rak mramorový

mýval severní

střevlička východní

puerarie laločnatá

veverka popelavá

veverka liščí

burunduk páskovaný

ibis posvátný

želva nádherná

sršeň asijská

Během odbavení zásilek byla kontrolována i přítomnost invazních druhů. Kromě jedné zásilky obsahující 75 exemplářů raka červeného z Indonésie nedošlo během prvního roku platnosti ke zjištění žádného dalšího dovozu invazního druhu.

V případě, že pohraniční veterinární kontrola odhalí přítomnost invazního druhu, nepropustí ho do České republiky a tudíž ani do EU. Výjimka může být udělena pouze na základě speciálního povolení v souladu s platnou legislativou.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Pralesní stromy rostou rychle a do velké výše.
Tvrz Šumburk z níž dnes zbyly jen ruiny.
Parníky na Vltavě plují k řadě cílů.
Řeka Amur je splavná po celé délce.
Jehličnaté stromy většinou neopadávají.
Tvrz Žáky se dnes využívá jako byty.
Tvrz Draheničky sloužila jako panské sídlo.
Řeka Darling protéká státy Nový Jižní Wales a Victoria.
Luxusní výletní parníky soupeřily o primát v rychlosti a komfortu.
Pravčická brána v Českém Švýcarsku.
Řeka Ganga teče na indickém subkontinentu.
Malá Pravčická brána skýtá výhled na zdejší přírodu.
Pravčická brána, oko do krajiny zaujala již Hanse Christiana Andersena.

Seznam nepůvodních invazních druhů, které se nesmí dovážet do zemí EU, se rozšířil o tři živočichy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů