Oko

Mrholení

Mrholení
Mrholení. Obrázek: Wikipedia, autor: Simon Eugster --Simon.

Mrholení jsou stejnoměrně padající kapalné atmosférické srážky, složené výhradně z hodně malých kapiček o průměru menším než 0,5 mm, které jsou velmi hustě u sebe. Pádová rychlost kapiček je tak málá (1 až 2 m/s), že se často při slabém větru nepohybují ve svislém směru, ale vznášejí se ve vzduchu.

Mrholení vypadává z nízkých vrstevnatých oblaků druhu Stratus, popř. z mlhy.

V chladné roční době je mrholení jedním z příznaků teplých front, může však v blízkosti této fronty padat současně s deštěm.

Mrholení, které je jedním z hydrometeorů, výrazně zhoršuje viditelnost, zvláště když je spojené s mlhou nebo kouřmem. Někdy se může vyskytovat nad oblastí o rozloze stovek čtverečních kilometrů, ztěžuje především lety v malých výškách a může významně omezovat činnost letadel při zemědělských pracích a v jiných odvětvích.

V chladném pololetí se vyskytuje též tzv. mrznocí mrholení, jehož kapičky okamžitě mrznou při dopadu na zemský povrch, na předměty na zemském povrchu nebo na letadlo za letu. Mrznoucí mrholení bývá příčinou ledovek, nebezpečných v silniční i letecké dopravě.


Další články

Jak vzniká půda v přírodních procesech.
Iguanodon žil ve svrchní juře až svrchní křídě.
Jezero Fuschlsee je vzdáleno přibližně 350 kilometrů od Prahy.
Mýval severní využívá často komíny jako skrýše.
Zatmění Slunce a Měsíce souvisí se vzájemným postavením těchto těles.
Typy sopek chrlících lávu.
Mlok skvrnitý žije především jižní a střední Evrope a v severozápadní Africe.
Frýgové žili na území, kde se dnes rozkládá Anatolie.
Kráterové jezero (Crater Lake), Oregon dosahuje hloubky 589 metrů.
Co znamená kolo kolem Měsíce zvané koróna.
Zdravý špenát obsahuje vitamíny a ne tolik železa, jak se kdysi tvrdilo.
Planika Menziesova roste převážně na skalnaté půdě.
Bazalková omáčka se smetanou se hodí i ke smaženým pokrmům.
Velká jezera leží na pomezí USA/Kanada a tvoří zde přirozenou hranici.

Jako mrholení je označován typ deště s kapkami malých rozměrů, natolik malých, že je často ani nejde rozeznat. Kapky se často chovají spíše jako aerosol rozptýlený ve vzduchu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů