Oko

Cévnaté rostliny

Borovice lesní
Mezi cévnaté rostliny patří také borovice lesní (Pinus sylvestris). Obrázek: Wikipedia, autor: Ramin Nakisa.

První rostliny žily v moři a minerály vstřebávaly přímo z mořské vody. Avšak na pevnině je přístup k vodě a minerálním látkam obtížnější. Na souši se proto u rostlin vyvinuly vnitřní potrubí, sbírající látky z půdy a roznášející je po celém těle rostliny. Tak vznikly cévnaté rostliny.

Kapraďorosty, plavuně, přesličky, nahosemenné a kvetoucí rostliny patří všechny mezi cévnaté rostliny neboli tracheofyty. To znamená, že mají cévní soustavy tvořené specializovanými skupinami buněk, které fungují jako potrubí. Toto potrubí roznáší vodu a živiny po celé rostlině. Cévnaté rostliny mají kořeny, které shromažďují živiny z půdy, a stonky, které podporují jejich listy.

Taxonomická organizace vyšších cévnatých rostlin prochází velkými změnami a systém není ustálený. Proto se můžeme setkat s různými podobami systému.


Další články

Tuřínový salát chutná s čerstvým pečivem.
Masožravé rostliny tvoří nemilosrdné pasti.
Astronomická jednotka měří přibližně 150 milionů kilometrů.
Poušť Atacama prošla vlhkým obdobím, nebyla jen suchým místem.
Velbloud je koráb pouště přizpůsobený k životu v ní.
Užitkové rostliny závisí na péči člověka.
Chladné i horké pouště obývá jen omezený počet živočichů.
Černýš luční roste ve stínu a podél cest.
Řeřišnice luční dorůstá výšky až půl metru.
Velbloud je přizpůsobený životu v poušti a nedostatku vody.
Kostel se skleněnou střechou, Neratov v Orlických horách stojí v sousedství Bartošovic.
Kozí brada luční připomíná mohutnější příbuznou pampelišky.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách.
Tuřín v kuchyni se vrací na talíře.

Cévnaté rostliny jsou mnohobuněčné zelené rostliny, přizpůsobené životu na souši.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů