Oko

Velká jezera na pomezí USA/Kanada

Pobřeží Velkých jezer na pomezí USA/Kanada
Pobřeží Velkých jezer na pomezí USA/Kanada má útesový charakter. Na obrázku je zobrazeno pobřeží Hořejšího jezera. Obrázek: Wikipedia, autor: Kablammo.

Pět Velkých jezer na pomezí USA a Kanady propojuje řeka svatého Vavřince, která odvádí jejich vody do Atlantiku. Velká jezera obsahují největší zásobu sladké vody na planetě, která byla vytvořena v poslední epoše doby ledové. Tektonické jezerní propadliny prohloubil a přetvořil ledovec.

Na severním břehu Velkých jezer se nachází ploché údolí řeky svatého Vavřince, které nese stopy zledovatění v pleistocénu a vyznačuje se rozmanitými glaciálními formami. Řeka plyne v nadnořské výšce 100 metrů, jezera leží ve výšce od 300 do 400 metrů.

Pobřeží Velkých jezer má útesový charakter a na západ od Georgian Bay se objevují četné ostrovy, vzniklé v době ledové. Celková plocha Velkých jezer činí 245 000 kilometrů čtverečních, přičemž největší Hořejší jezero (Lake Superior) zabírá plochu 82 103 čtverečních kilometrů a hluboké je až 405 metrů. Čtyři měsíce v roce ho pokrývá led. Řeka Saint Mary's spojuje toto jezero s Huronským jezerem.

Huronské jezero (61 797 km2) se nachází v nadmořské výšce 177 metrů a dosahuje hloubky 228 metrů.

Michiganské jezero (57 757 km2, hloubka dosahuje 282 metrů) je situované na jihozápadě a s Huronským jezerem je propojené úžinou Mackinac.

Nejdále na jihu se nachází Erijské jezero (25 725 km2) dosahující hloubky 64 metrů. S jezerem Ontario je propojuje řeka Niagara. V důsledku rozdílných výšek vznikly na této řece proslulé Niagarské vodopády (Niagara Falls, indiánsky Onguiaahra - Hřmící vody) leží na hranicích USA a Kanady. Goat Island (Kozí ostrov) rozděluje Niagarské vodopády na dvě ramena. Rozdíl ve výšce hladin jezer je 100 metrů na 40 kilometrů délky, tvrdé vápencové lavice ovlivňují stavbu vodopádů. Na kanadské straně 900 metrů široký a 49,4 metru vysoký Horseshoe (Podkovovitý vodopád), na americké straně 50 metrů široký a 51 metr vysoký Americký vodopád vrhá přibližně 6000 m3/s. Podemíláním podloží vzniká zpětný posun stupně asi o 1,5 metru za rok. Od roku 1909 se Niagarské vodopády využívají k výrobě energie. Při úpatí Amerického vodopádu je Jeskyně větrů (Winds Cave), vzniklá vodní erozí. Niagarské vodopády obchází Wellandský průplav, splavný pro námořní lodě.

Jezero Ontario (19 011 km2), nejmenší a ležící nejdál na východ z celé skupiny, leží v nadmořské výšce 75 metrů a jeho maximální hloubka dosahuje 244 metrů.


Další články

Voda v lidském těle se reguluje především vyměšováním moči a pitím.
Turecká káva musí mít pěnu.
Ranní káva patří ke snídani.
Komořanské jezero dnes již neexistuje.
Kostel sv. Benedikta Praha pochází z roku 1353.
Voda v podzemí vytváří mnohdy na pohled efektní jevy.
Sloupové kostely jsou dřevěné stavby.
Kamencové jezero Chomutov vzniklo na místě kamencového dolu Kryštof.
Kostel Panny Marie před Týnem s náhrobkem hvězdáře Tycho de Brahe.
Kostel Navštívení Panny Marie, Stachy odrážel bahatství obce.
Jezero Fuschlsee je vzdáleno přibližně 350 km od Prahy.
Přehrada Les Království vypadá jako by vystoupila z pohádky.
Perlivá voda je připravována v přístroji.
Ledová káva se těší oblibě během letních měsíců.

Velká jezera na pomezí USA/Kanada je skupina jezer v Severní Americe, která bývají často označována za vnitrozemská moře. Objemem vody 22 725 km3 představují obrovskou zásobárnu sladké vody.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů