Oko

Velemlok americký

Velemlok americký
Velemlok americký (Cryptobranchus alleganiensis). Obrázek: Wikipedia, autor: Brian Gratwicke.

Velemlok americký je americký obojživelník obývající vody na východě USA. Má širokou plochou hlavu, zploštělý veslovitý ocas a široké kožní lemy po stranách těla.

Během dne zůstává velemlok americký skrytý mezi kameny ve vodě. V noci loví potravu, která je tvořena slimáky, drobnými korýši a žížalami. Při hledání kořisti mu pomáhá jeho vynikající čich a hmat. Oči má umístěny daleko od sebe po stranách hlavy. Toto jejich umístění neumožňuje binokulární vidění a velemlok americký nedokáže pomocí zraku odhadnout vzdálenost kořisti.

Samec velemloka amerického vyhrabává díru chráněnou kameny a skalami, do které poté samička ukládá rosolovité provazce obsahující až 500 vajíček. Samec vajíčka oplodní a po dalších 8 až 10 týdnů hlídá snůšku, dokud se larvy nevylíhnou.


Další články

Přehrada Les Království vypadá jako by vystoupila z pohádky.
Pekelné doly Svitava na Českolipsku vznikly těžbou písku.
Pozorování Mezinárodní vesmírné stanice ISS, pozorovat ji budeme moci až do roku 2024.
Bizon americký žije v rezervacích Kanady a USA.
Gejzír Fly, Nevada vyrostl v terasách z travertinu.
Ostrorep americký je považován za posla dávných věků.
Kennedyho vesmírné středisko na Floridě stojí na pozemku o rozloze 55 600 hektarů.
Starověké řecké divadlo v Epidauru je součást posvátného okrsku boha lékařství Asklépia.
Užitkové rostliny přispívají k obživě lidstva.
Hektopascal je roven pře ní používané jednotce milibar.
Jaguár americký žije skrytým životem.
Epifytické rostliny rostou na jiných avšak neparazitují.
Jednoděložné a dvouděložné rostliny se liší.
Solné doly Vělička (Wieliczka), Polsko byly v provozu od 13. století.

Velemlok americký žije v Severní Americe pod kameny a v potocích, kde hledá raky, malé ryby a měkkýše. Dorůstá délky až 74 centimetrů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů