Oko

Hektopascal

Hektopascal
Hektopascal je jednotka tlaku. Obrázek: Wikipedia, autor: Langspeed (selfmade).

Hektopascal [hektopaskal] je jednotka tlaku v hodnotě sto pascalů.

V meteorologii se používá od roku 1984 v návaznosti na mezinárodní soustavu jednotek SI.

Hektopascal (hPa) je číselně roven dříve používané jednotce milibar. Jednotka tlaku pascal je definována jako tlak, který vyvolává síla 1 newtonu rovnoměrně rozložená na rovinné ploše 1 čtverečního metru kolmé ke směru síly.

Francouzský přírodovědec Blaise Pascal (1623 až 1662), na jehož počest byla jednotka pojmenována, experimentálně dokázal pokles tlaku vzduchu s přibývající výškou a vypočetl celkovou hmotnost atmosféry Země. Jako první také přišel na myšlenku, že pomocí tlakoměru je možné měřit výškový rozdíl dvou míst. Upozornil rovněž, že změny výšky sloupce rtuti v tlakoměru závisí i na vlhkosti a teplotě vzduchu, a proto mohou být využity pro předpověď počasí.


Další články

Bylinky v květináči na balkoně.
Gejzír Fly, Nevada vyrostl v terasách z travertinu.
Mravenečník velký je dobře chráněn proti podrážděným mravencům.
Užitkové rostliny přispívají k obživě lidstva.
Lnice květel je rozšířena v Evropě a Asii.
Přehrada Les Království vypadá jako by vystoupila z pohádky.
Epifytické rostliny rostou na jiných avšak neparazitují.
Jednoděložné a dvouděložné rostliny se liší.
Čím se dá nahradit pšeničná mouka a zvolit si bezpšeničnou variantu.
Souhvězdí štíra vrcholí o půlnoci počátkem června.
Solné doly Vělička (Wieliczka), Polsko byly v provozu od 13. století.
Starověké řecké divadlo v Epidauru je součást posvátného okrsku boha lékařství Asklépia.
Pekelné doly Svitava na Českolipsku vznikly těžbou písku.
Souhvězdí Malý a Velký vůz patří mezi laickou veřejností k známějším.

Hektopascal (hPa) je jednotka, ve které se v meteorologii měří tlak vzduchu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů