Oko

Gejzír Fly, Nevada

Gejzír Fly, Nevada
Gejzír Fly se třemi chrliči, ze kterých trvale vystřikuje voda, Nevada. Obrázek: Wikipedia, autor: Jeremy C. Munns.

Gejzír Fly v Nevadě má tři vývody a je obklopen jezírky horké vody v terasách z travertinu (uhličitan vápenatý).

Během doby vytvořily minerální sloučeniny obsažené ve vodě tryskající z gejzíru tři skalnaté kužely, které nepřetržité chrlí vodu. Některá jezírka se díky svému zvětšení natolik ochladila, že je možno se v nich koupat.

Gejzír Fly se nachází v nadmořské výšce 1300 metrů v krajině, kde roční souhrn dešťových srážek nedosahuje ani 300 mm. Přesto však spolu s vodou, která stéká z okolních hor, postačuje k zásobování místního akviferu vodou.

Poušť Black Rock Desert ležící v sousedství gejzíru Fly je suchým dnem jezera, které v době poslední doby ledové pokrývalo asi 22 420 čtverečních kilometrů. Pod jezerními sedimenty se nalézají pleistocénní bazaltové lávy a přítomnost gejzíru dokládá, že v malé hloubce musí existovat přidružený magmatický krb nebo intruze, které jsou zdrojem tepla.

Gejzír Fly vznikl v roce 1964 jako výsledek vrtu, který zkoumal možnost využití geotermální energie.


Další články

Kůže spálená od sluníčka se léčí i několik týdnů.
Lnice květel je rozšířena v Evropě a Asii.
Přehrada Les Království vypadá jako by vystoupila z pohádky.
Souhvězdí štíra vrcholí o půlnoci počátkem června.
Epifytické rostliny rostou na jiných avšak neparazitují.
Solné doly Vělička (Wieliczka), Polsko byly v provozu od 13. století.
Starověké řecké divadlo v Epidauru je součást posvátného okrsku boha lékařství Asklépia.
Čím se dá nahradit pšeničná mouka a zvolit si bezpšeničnou variantu.
Pekelné doly Svitava na Českolipsku vznikly těžbou písku.
Užitkové rostliny přispívají k obživě lidstva.
Jednoděložné a dvouděložné rostliny se liší.
Souhvězdí Malý a Velký vůz patří mezi laickou veřejností k známějším.
Mravenečník velký je dobře chráněn proti podrážděným mravencům.
Kudu velký se vyskytuje v malých skupinách.

Gejzír Fly v Nevadě je obklopen travertinovými terasami, ze kterých vystupují tři kužely tohoto gejzíru. Z gejzíru tryská vodu nepřetržitě a nemá tedy frekvenci výtrysků. Gejzír Fly se nachází na pozemku soukromého ranče a veřejnosti není přístupný.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů