Oko

Zbraslavský klášter

Zbraslavský klášter
Letecký pohled na Zbraslavský klášter. Obrázek: Wikipedia, autor: Zdeněk Fiedler.

Zbraslavský klášter se po celá staletí nacházel daleko za hradbami Prahy. Ves Zbraslav patřila původně kladrubskému klášteru, ve 13. století ji získal pražský biskup, který ji nedlouho poté přenechal králi Přemyslu Otakarovi II., který zde nechal vystavět hrádek, u kterého jeho syn, král Václav II., založil roku 1292 klášter, obhospodařovaný cisterciáky a zvaný Aula Regia (Síň královská).

Král Václav II. rozhodl dokonce, že klášter bude plnit roli královského pohřebiště. Ve 14. století zde opati Ota a Petr Žitavští sepsali velmi cennou kroniku.

Od 15. století, kdy by vypálen husity, ležel Zbraslavský klášter až do počátku 18. století v rozvalinách. Začátkem 18. století byla podle projektu J. Santiniho a F.M.Kaňky vystavěna nová klášterní prelatura.

V roce 1785 byl klášter zrušen a později v objektu bývalého Zbraslavského kláštera fungovala rafinerie cukru a chemická továrna.

Ve dvacátých letech dvacátého století byl klášter restaurován a od roku 1941 patří objekt Národní galerii, kterou je využíván dodnes.


Další články

Hemeroidy u konečníku se projevují krvácením.
Lomikámen pižmový kvete nenápadnými květy.
Strahovský klášter pochází z doby románské.
Inline dráha Hipodrom Most naslouží pouze koním.
Čistá voda je základ pitného režimu, podporuje metabolismus.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice je chráněn jako kulturní památka.
Voda v podzemí se nachází v hloubce 400 až 700 kilometrů.
Spaní v koruně stromu Babí lom, Brno ve výšce 7 metrů.
Pozemská voda může být starší než sluneční soustavajejím zdrojem se mohlo stát molekulární mračno.
Klášter Clonmacnoise byl vybudován na křižovatce cest.
Lomikámen vždyzelený kvete v době od června do září.
Pravěké jeskynní malby se dochovaly do dnešních dní.
Český král Václav IV vládl v krizové době.
Sluňák tvoří ojedinělé volné bloky nebo balvany křemenců.

Zbraslavský klášter byl založen králem Václavem II. nedaleko soutoku řek Vltavy a Mže jako gotický konvent, který později prošel mnoha proměnami.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů