Oko

Volavka červená

Volavka červená
Volavka červená (Ardea purpurea). Obrázek: Wikipedia, autor: J.M.Garg.

Mělké rybníky a jezera zarostlá orobincem, ústí řek a biotopy podobného charakteru jsou stanovištěm krásného ptáka z velké čeledi volavkovitých. Dlouhé prsty nohou svědčí o tom, že volavka červená se dokáže výborně pohybovat po stéblech trav. Pokud je vyplašena, strne ve zvláštním postoji, s krkem a hlavou nataženými vzhůru, takže její štíhlé tělo splyne se stébly.

Téměř všechny volavky hnízdí v koloniích nebo alespoň ve skupinách. A výjimkou není ani volavka červená. Hnízdo si zakládá v nejhustším porostu. V jeho blízkosti sešlape na několika místech rákos či orobinec, takže vznikne jakési odpočívadlo, kde volavka červená, a později i vyvedená mláďata, ráda sedává. Jednitlivá odpočívadla jsou navzájem propojena cestičkami, po nichž mláďata vykonávají své první výlety do okolí.

Volavka červená dorůstá délky těla 70 až 90 centimetrů, rozpětí křídel 120 až 138 centimetrů. Dospělí ptáci mají červenohnědé, černě lemované líce a strany krku, červenohnědé břicho a tmavě šedý hřbet a křídla s červenohnědým zbarvením na jejich spodní straně. Zobák má tento druh volavky žlutý.


Další články

Draví ptáci udržují v přírodě rovnováhu.
Naši vodní a brodiví ptáci vyskytující se na území České republiky.
Volavka černohlavá je rozšířena jižně od Sahary.
Potápka roháč je druh částečně tažný.
Polák velký hnízdí na rybnících a jezerech.
Kolik váží čapí hnízdo, které není vůbec lehké.
Křepelčí vejce mají menší velikost než slepičí.
Vodní plži jsou značně nesourodí.
Hrabaví ptáci se vyznačují silnýma nohama přizpůsobenýma pro hrabání.
Červená řepa s kysaným zelím se promíchá a osolí podle chuti.
Červená řepa se zakysanou smetanou a dresingem.
Rozmanitá ptačí hnízda nabývají rozličného vzhledu.
Zorila velká je samotářské noční zvíře.
Volavka bělolící je středně velká volavka.

Volavka červená hnízdí v Africe, jižní, střední a východní Evropě a východní, západní a jižní Asii. Volavka červená je v České republice chráněná jako kriticky ohrožený druh.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů