Oko

Osmanská říše

Osmanská říše
Osmanská říše v 16. a 17. století. Obrázek: Wikipedia, autor: lynxxx.

Název Osmanské říše a osmanské dynastie, která vládla až do roku 1922, je odvozen od zakladatele říše Osmana I., který vládl v letech 1288 až 1324.

Osmanské říši vládlo v průběhu šesti století 37 sultánů, z nichž někteří byli u moci jen několik měsíců, protože se záhy stali obětí intrik. Když Mehmed II. Fatih (Dobyvatel) dobyl Konstantinopol, ovládli další sultáni na celá staletí rozsáhlá území sahající od Balkánského poloostrova po Alžírsko.

V 19. století začal nezadržitelný úpadek Osmanské říše, který skončil porážkou v první světové válce a založením moderní Turecké republiky. Mladý stát se ze začátku snažil potlačit vše, co připomínalo Osmanskou říši. Postupem času však došpo ke změně v náhledu a dnes dochází často až ke kýčovité revokaci myšlenky Osmanské říše v umění a kultuře. Osmanské prvky pronikly do současné turecké kultury a již na ně není pohlíženo jako na úpadkové.


Další články

Cuketová nádivka se sýrem se nechá zapéct.
Měřítko mapy závisí na jejím účelu.
Cuketová pomazánka na topinky se může skladovat ve sklenicích.
Stará čistírna odpadních vod, Praha-Bubeneč je industriální památka.
Slovenské ledové jeskyně byly zaledněné poměrně nedávno.
Babylonská říše ovládala Mezopotámii.
První živočichové měli těla jako rosol.
Byzantská říše byla nazývána novým Římem.
Pravřídlo Teplice znali již Římané.
Javoříčské jeskyně jsou unikátní krápníkovou výzdobou.
Chetitská říše vznikla v období přibližně 1650 l. př. n. l.
Cuketová musaka je pomalu asi 1 hodinu pečená.
Replika jeskyně Altamira chrání originál.
Bělotrn kulatohlavý je statný druh byliny tvarem připomínající bodlák.

Osmanská říše se do 16. století přeměnila ve světovou velmoc hrajíc v politice první ligu a zůstala jí do zhruba let 1683 až 1699, kdy po sérii porážek ztratila rozsáhlá území ve prospěch Habsburků.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů