Oko

Legenda o založení Říma

Legenda o založení Říma
Podle legendy o založení Říma Romula a Rema kojila vlčice. Podle legend jsou vlci spjati s bohem války Martem, takže bylo možné, že ji Mars poslal záměrně, aby zachránil jeho syny.

Romulus a jeho dvojče Remus byli synové Aeneovy dcery, vestálské panny Rhei Sylvie a boha Marta (Area). Když je matka porodila, zabil ji její zlý strýc Amulius (který předtím svrhl z trůnu jejího otce krále Aenea) a chlapce hodil do řeky Tibery. Naštěstí je vlny vyvrhly na břeh řeky, kde je našla vlčice a pečovala o ně, dokud je nenalezl jeden z otcových starých pastýřů Faustulus.

Když chlapci vyrostli, Faustulus jim prozradil jejich historii. Oni pak Amulia zabili a vrátili trůn svému dědovi. Nato se rozhodli postavit na řece Tibeře město. Každý z nich vylezl na jeden kopec a oba se snažili získat od bohů znamení, kdo má městu vládnout. Přednost dostal Romulus, který uviděl dvanáct supů místo Remových šesti, a začal vyorávat brázdu, která měla vyznačit hranice města. Když Remus s posměchem brázdu přeskočil, Romulus ho zabil. Aby přivábil obyvatelstvo, učinil Romulus ze svého města svatyni, a tu brzy zaplnili psanci, kteří ukradli své manželky nedalekému kmeni Sabinů. Jakmile byl Řím založen, odvezl Romula svým vozem Mars, aby se stal bohem.


Další články

Cuketová nádivka se sýrem se nechá zapéct.
Koloseum v Římě bylo místo gladiátorských her.
Dynastie Čching v Číně vládla v letech 1644-1911.
Klášter Batalha, Portugalsko stojí 110 km severně od Lisabonu.
Turecká káva je součást tradice.
Římská republika prošla dlouhou cestou.
Cuketová musaka je pomalu asi 1 hodinu pečená.
Nečekejte na pocit žízně a průběžně dodržujte pitný režim.
Provincie Yunnan, Čína sousedí s Barmou, Laosem a Vietnamem.
Káva si získala oblibu.
Ranní káva je zážitek a start do dne.
Brazilská káva příprava nápoje.
Rozhledna a restaurace Mostka u Litoměřic je postavená v duchu německého romantismu.
Cuketová pomazánka na topinky se může skladovat ve sklenicích.

Legenda o založení Říma bratry Romulem a Remem, kteří byli zachráněni vlčicí.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů