Oko

Přizpůsobování se organismů prostředí

Ekosystém Země
Ekosystémy mohou být malé jako stéblo trávy nebo naopak obrovské jako celé kontinety. Největší ekosystém je naše planeta sama o sobě. Obrázek: Wikipedia, autor: NASA.

Prostředí, ve kterém organismus žije, se nazývá stanoviště. Stanoviště může být jakékoli místo od vrcholků hor po dno oceánu a může být jakkoli velké, od tlejícího pařezu po rozlehlý les. Podmínky na stanovišti, mezi které patří například teplota, kvalita půdy, množství srážek apod., se označují jako životní prostředí.

Organismy se vyvíjejí tak, aby v prostředí, ve kterém žijí, co nejlépe přežily. Mnohé z nich jsou tak dobře přizpůsobeny svému prostředí, že kdyby byly přemístěny jinam, nepřežily by.

Stanoviště obvykle sdílí mnoho živých organismů, z nichž každý má na něm svoji roli. Všichni jedinci jednoho druhu žijící na stanovišti se nazývají populace a všechny populace dohromady tvoří společenství. Celé společenství vytváří spolu se svým stanovištěm ekosystém.

Vztahy mezi jednotlivými populacemi jsou velmi složité, každá z nich hraje svoji úlohu při zajišťování fungování ekosystému. Zmizí-li byť jediný, zdánlivě nedůležitý organismus, může to lavinovitě ovlivnit všechny ostatní.


Další články

Kostel Panny Marie před Týnem stojí na Staroměstském náměstí.
Bezručova chata Lysá hora má dlouhou historii.
Bílé kameny Sloní skály nalezneme v blízkosti obce Jítrava.
Pupava obecná tvoří prvním rokem pouze přízemní růžice.
Špička obecná do čeledi hub špičkovitých.
Cuketové karbanátky s mletým masem zprudka osmažíme v rozpáleném oleji.
Délka života stromů jakého se mohou dožít.
Tařice se hodí do truhlíků i na záhon, množí se pomocí řízků.
Listnaté stromy v našich lesích, jak je rozeznat.
Chocholouš obecný pronikl do střední Evropy v důsledku šíření kulturní stepi.
Buk lesní plodí bukvice.
Smíšený les v Quebecu.
Cuketové čatní necháme vychladnout dnem vzhůru.
Sýček obecný je malá sova patříci do čeledi puštíkovití.

Přizpůsobování se organismů prostředí. Organismy se vyvíjejí tak, aby v prostředí, ve kterém žijí, co nejlépe přežily.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů