Oko

Tolije bahenní

Tolije bahenní
Tolije bahenní (Parnassia palustris). Obrázek: Wikipedia, autor: D. Windrim.

Tolije bahenní je vytrvalá, drobnější až středně vysoká, ozdobná, lysá ohrožený bylina, zakořeňující v půdě silným šikmým oddenkem s četnými svazčitými kořeny. Lidově je nazýván srdečnice, srdečník, jednolístek, samolístek či suřanka. Z vytrvalých podzemních orgánů vyrůstá chudá přízemní listová růžice a několik přímých, někdy až 40 centimetrů vysokých lodyh, nesoucích pouze jeden list a ukončených jedním květem. Listy v přízemní růžici jsou dlouze řapíkaté, s čepelemi srdčitě vejčitými, celokrajnými, často jemně tečkovanými. Jediný lodyžní list je srdčitě objímavý a přisedlý. Velké, úhledné, oboupohlavné, pravidelné pětičetné květy, až 3 centimetry v průměru, mají vejčité, tupé, zelené, nestejně veliké kališní lístky. Bílé, řidčeji načervenalé, široce až okrouhle vejčité, vpředu slabě vykrojené korunní lístky jsou delší než kalich. Vedle pěti tyčinek je v květu patrno pět nápadných třásnitých patyčinek, napodobujících medníky. Rostliny kvetou v nížinách v červnu až srpnu, v horských oblastech v srpnu a září. Plodem je lysá, jednopouzdrá, vejčitá, vícesemenná tobolka, otevírající se čtyřmi chlopněmi. Tobolky, dozrávající v době sečení otavy, jsou roznášeny při sklizni píce po louce a tímto způsobem se drobná semena rozšiřují. Někdy jsou tobolky odváženy s pící a semena jsou rozšiřována statkovými hnojivy.

Tolije bahenní se vyskytuje v Evropě, Asii a v Americe. Je roztroušeně rozšířena v celé České republice od nížin až po horské oblasti, případně i v pásmu aubalpínském a alpínském. Vyskytuje se na slatinách, rašelinách, zamokřených loukách a pastvinách, na sutích a jiných místech s dostatkem vláhy. Na některých stanovištích, především na loukách ostřicového typu, tvoří často ohniska o velkém počtu ozdobných květů, která jsou již z dálky dobře patrna.


Další články

Plovatka bahenní patří do podtřídy plžů plicnatých.
Šikmá věž v Pise neměla původně prostor pro zvony.
Bílá věž hradu Házmburk slouží v současnosti jako rozhledna s půvabnými výhledy.
Kakadu bílý je typickým představitelem kakaduů.
Kláštery Meteora Řecko pocházejí z byzantské éry.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Opice mandril obývá pralesy západu Afriky.
Katova ulička Kadaň bývala součástí opevnění.
Hrad Šelmberk je dnes zřícenina.
Rak bahenní dává přednost klidnějším vodám.
Zřícenina hradu Andělská Hora byla opuštěna po požáru.
Blatouch bahenní rozkvétá brzo zjara.
Kakadu molucký patří do čeledi kakaduovitých.
Kudu velký žije v Africe.

Tolije bahenní je druh chráněné vlhkomilné rostliny s pětičetnými bělostnými květy. Osídluje především vlhčí i chladnější místa, často v podhůří nebo v horách.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů