Oko

Orel jasnohlasý

Orel jasnohlasý
Orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer), River Gambia National Park, Gambie. Obrázek: Wikipedia, autor: Steve Garvie.

Orel jasnohlasý má překrásně hnědé, černé a bílé peří. Živí se především až čtyřkilovými rybami, které sbírá za letu z hladiny nebo loví prudkým ponorem. K jeho potravě však patří také mláďata vodních ptáků, zdechliny a drobní savci.

Velké hnízdo si staví vysoko na stromě co nejblíže vody. Hnízdí během období sucha. Samice klade jedno až tři bílá vejce s řídkým rudým skvrněním, na kterých sedí po dobu 42 až 45 dní.

Ozývá se daleko slyšitelným voláním.


Další články

Mihule mořská se dostávala i do velkých českých řek.
Orel křiklavý je tažný druh.
Údolí králů v Egyptě se stalo místem posledního odpočinku faraonů.
Aston Martin Vanquish má pod kapotou čtyři sta padesát koňských sil.
Rozkvetlé Údolí smrti díky zvýšené vlhkosti.
Květná zahrada Libosad Kroměříž byla vystavěna na bažinaté půdě.
Orel mořský se živí rybami.
Bazilika svatého Marka Benátky je třetí chrám, který stojí na tomto místě.
Perlotvorka mořská je rod mořských mlžů.
Katedrála Santiago de Compostela ukrývá ostatky svatého Jakuba.
Katedrála svatého Václava Olomouc vítá již z dálky návštěvníky města.
Mořská okurka připomíná svým tvarem velkého slimáka.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Mořské řasy byly jako první organismy na planetě Zemi schopny fotosyntézy.

Orel jasnohlasý je stále relativně běžný na téměř celém území subsaharské Afriky v blízkosti řek, sladkovodních jezer a nádrž.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů