Oko

Mihule mořská

Mihule mořská
Mihule mořská (Petromyzon marinus). Obrázek: Wikipedia, autor: Drow_male.

Ze Severního moře se do velkých českých řek dostávala, pravděpodobně jako parazit lososů, skoro metrová mihule mořská, která může dosáhnout váhy až jeden a půl kilogramu.

Mihule mořská je řazena do zvláštní třídy obratlovců kruhoústých, které dnes řadíme do nejnižší třídy obratlovců s celou řadou primitivních znaků. Podle dnešních názorů nejsou mihule rybami v pravém slova smyslu, nýbrž jsou jejich vývojově nižším stupněm, což je patrno především na jejich larválním stadiu. Larva mihule, zvaná minoha, připomíná svou primitivní tělesnou stavbou nejnižší strunatce, kopinatce.

Mihule mořské žijí parazitickým způsobem života. Kruhovitými ústy bez čelistí se přisávají na ryby, pilovitými zoubky narušují povrch ryby, sají krev oběti a nechají se jí pasivně vláčet proti proudu. Mihule nemají párovité ploutve, takže samostatný pohyb proti proudu je pro ně obtížný. Cizopasný způsob života přivodil mihulím celou řadu změn v jejich anatomii i morfologii.


Další články

Jehličnany na zahradě začnou plnit svůj úkol často až za několik let.
Rozkvetlé Údolí smrti díky zvýšené vlhkosti.
Perlotvorka mořská je rod mořských mlžů.
Katedrála Santiago de Compostela ukrývá ostatky svatého Jakuba.
Katedrála svatého Václava Olomouc vítá již z dálky návštěvníky města.
Květná zahrada Libosad Kroměříž byla vystavěna na bažinaté půdě.
Mořská okurka připomíná svým tvarem velkého slimáka.
Údolí králů v Egyptě se stalo místem posledního odpočinku faraonů.
Bazilika svatého Marka Benátky je třetí chrám, který stojí na tomto místě.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Zámek Červená Lhota byl vystavěn v místě někdejší tvrze.
Zámek Chyše prošel během dějin dlouhým vývojem.
Mořské řasy byly jako první organismy na planetě Zemi schopny fotosyntézy.
Aston Martin Vanquish má pod kapotou čtyři sta padesát koňských sil.

Mihule mořská žije parazitickým způsobem života, přisávají se na ryby, narušují povrch ryby a sají její krev.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů