Oko

Jak se mění krajina

Rudolf Mazuch - Labská krajina
Rudolf Mazuch - Labská krajina. Obrázek: Wikipedia, autor: Rudolf Mazuch (1891-1920).

Vzhled krajiny se rok od roku pozvolna a na první pohled nepostřehnutelně mění. Voda, vítr a mráz rozrušují horniny do různých podob. A nová půda vzniká tak, že se horniny vlivem eroze rozpadají.

Déšť a led omílají hory. Voda spárami proniká do skály, tam zamrzne, roztáhne se a tím trhá skálu.

Vlny neustále narážejí na pobřeží, obrušují pobřežní skály a pobřeží narušují.

Řeky se zařezávají do krajiny a tím vytvářejí údolí a rokle. Materiál voda odnáší na jiná místa, kde se ukládá a vytváří sedimenty.

Na svých dolních tocích, kde se jejich tok zklidní, vytvářejí řeky úrodné půdy. Řeky odplavují kameny, rozemílají je a drobné kamínky odnášejí do daleka. V blízkosti moře se tok řeky zpomaluje a částice hornin se usazují. Vrstva písku a bahna se vrší na sebe a vzniká úrodná půda.

V suchých oblastech vane ostrý písečný vítr, který obrušuje skály a otesává je do prapodivných tvarů.

V horských oblastech, kde napadaný sníh neroztává, vznikají ledovce, které pomalu stékají do nižších poloh. Přitom obrušují skály a odnáší s sebou bylvany a kusy skal.

Když se dvě cásti zemské kůry (litosférické desky) na sebe tlačí, lámou se, zvedají a skládají přes sebe. Tak vznikají pohoří.

Jedním z faktorů, který v současné době mění tvar krajiny je také činnost člověka.


Další články

Jehličnany na zahradě začnou plnit svůj úkol často až za několik let.
Aston Martin Vanquish má pod kapotou čtyři sta padesát koňských sil.
Rozkvetlé Údolí smrti díky zvýšené vlhkosti.
Zámek Chyše prošel během dějin dlouhým vývojem.
Perlotvorka mořská je rod mořských mlžů.
Bazilika svatého Marka Benátky je třetí chrám, který stojí na tomto místě.
Katedrála Santiago de Compostela ukrývá ostatky svatého Jakuba.
Květná zahrada Libosad Kroměříž byla vystavěna na bažinaté půdě.
Katedrála svatého Václava Olomouc vítá již z dálky návštěvníky města.
Mořská okurka připomíná svým tvarem velkého slimáka.
Údolí králů v Egyptě se stalo místem posledního odpočinku faraonů.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Mihule mořská se dostávala i do velkých českých řek.
Mořské řasy byly jako první organismy na planetě Zemi schopny fotosyntézy.

Jak se mění krajina. Voda, vítr a mráz rozrušují horniny do různých podob.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů