Oko

Hraboš polní

Hraboš polní
Hraboš polní (Microtus arvalis). Obrázek: Wikipedia, autor: Factumquintus.

Pokud jsou příslušnící čeledi myšovitých proslulí téměř lavinovitou rozmnožovací schopností, pak rychlost rozmnožování hraboše polního překonává vše, co známe u jiných druhů savců. Březost samice je velmi krátká a již po 19 až 20 dnech rodí obvykle 4 až 6, ale někdy až 12 mláďat. Během roku může mít samička mláďata 3-7krát. Mláďata jsou nejprve holá, nevidomá a velmi malá, ale vyvíjejí se velmi rychle. Mezi devátým až desátým dnem prohlédnou a po třech týdnech jsou již samostatná. Tento proces je ještě urychlen rychlým dospíváním. Mladé samičky mohou vrhnout mláďata již ve stáří pěti týdnů.

Hnízdo opouštějí pouze samečci, kdežto mladé samičky zůstávají a vytvářejí velkou rodinu, ve které stále přibývají nová mláďata.

Tato neobyčejná rozmnožovací schopnost hrabošů polních je pro lidi velice nepříjemná, protože hraboši se živí především zemědělskými plodinami a kakáží napáchat nesmírné škody. V příznivých letech může na jednom hektaru vojtěškového pole žít až 5000 hrabošů. K přemnožení hrabošů dochází zpravidla jednou za 4 roky. Přesto, že mají hraboši mezi šelmami a ptáky mnoho přirozených nepřátel a také lidé vynakládají velké úsilí na jejich hubení, není boj proti hrabošům vždy úspěšný. Vzniklé ztráty hraboši při rychlosti svého množení totiž zase snadno nahrazují.

Vyskytuje se v kontinentální Evropě s výjimkou Skandinávie, v Rusku a na Blízkém Východě, kde obývá travnaté stepi, louky a pole.


Další články

Syndrom turistické třídy se projevuje především při letech na velmi dlouhé vzdálenosti.
Bazilika svatého Marka Benátky je třetí chrám, který stojí na tomto místě.
Zámek Červená Lhota byl vystavěn v místě někdejší tvrze.
Zámek Chyše prošel během dějin dlouhým vývojem.
Zámek Malá Skála s přilehlým parkem.
Šikmá věž v Pise neměla původně prostor pro zvony.
Katedrála Santiago de Compostela ukrývá ostatky svatého Jakuba.
Koroptev polní byla vysazena v různých částech světa.
Katedrála svatého Václava Olomouc vítá již z dálky návštěvníky města.
Otakárek fenyklový obývá oblast subtropického a mírného pásu.
Jehličnany na zahradě začnou plnit svůj úkol často až za několik let.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Zahrada v červnu si žádá péči.
Květná zahrada Libosad Kroměříž byla vystavěna na bažinaté půdě.

Hraboš polní žije ve větších koloniích v norách (v hloubce 30 až 50 cm), které tvoří složitý komplex.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů