Oko

Eratický balvan

Eratický balvan
Eratický balvan usazený ledovcem na skalní plošině. Obrázek: Wikipedia, autor: Saperaud.

Eratický balvan je tvořen horninou, která se svým složením evidentně liší od hornin tvořících skalní podklad v obolasti jeho současného nálezu, transportovaný zpravidla na velkou vzdálenost pohybem ledovce.

Velikost eratických balvanů dosahuje řádově decimetrových až metrových rozměrů a hmotnosti v průměru několika tun až desítek tun. Největší eratický balvan na území Polska u obce Tychowo Wielke má obvod 44 metrů, výšku téměř 8 metrů a hmotnost je odhadována na 1500 až 2000 tun.

Eratické balvany leží volně na povrchu krajiny, kde je ledovec zanechal, nebo jsou součástí mocných morénových uloženin.

Eratické balvany nalezneme v oblasti pleistocenního pevninského zalednění Evropy, Asie a Severní Ameriky. V Evropě zahrnuje tato oblast Irsko, Velkou Británii s výjimkou nejjižnější části, Nizozemí, Belgii, sever Německa, Polsko, Pobaltí a část Ruska. Na území České republiky byly nalezeny eratické balvany větších rozměrů na severní Moravě v okolí Opavy a Ostravy, malých rozměrů u Jíravy na Liberecku.

Eratické balvany představují nejnápadnější a proto i první zjištěný doklad o existenci čtvrtohorního zalednění velké části zemského povrchu.


Další články

Čajovník čínský pochází z jihovýchodní Asie.
Balíky slámy jako stavební materiál pro stavbu budov.
Katova ulička Kadaň bývala součástí opevnění.
Bavlna se často nazývá královna látek.
Kudu velký žije v Africe.
Opice mandril obývá pralesy západu Afriky.
Kardamon obecný pochází z Přední Indie.
Panamský průplav vede nekonečným deštným pralesem.
Velký třesk je dnes uznávaná teorie vzniku vesmíru.
Stavební slohy používané v novověku tvoří paletu tvarů.
Světlá bavlna vítězí na celé čáře.
Hloh obecný pochází z Evropy.
Tradiční čínská medicína používá bylinky i řadu z pohledu Evropana pozoruhodných metod.
Kontryhel obecný má při povrchu půdy statný oddenek.

Eratické balvany dosahují rozměrů řádově decimetrových až metrových a hmotnosti v průměru několika tun až desítek tun.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů