Oko

Roudnice nad Labem

Kostel Narození Panny Marie Roudnice nad Labem
Kostel Narození Panny Marie Roudnice nad Labem. Obrázek: Wikipedia, autor: Ludek.

Nedaleko hory Říp leží Roudice nad Labem, jedno z nejstarších českých měst s bohatou historií. Jeho původní název Rúdník či Rúdnica byl odvozen od vyvěrajícího železitého pramene. Na přelomu 12. a 13. století zde byl vybudován románský biskupský hrad, který byl po přemyslovském paláci na Pražském hradě druhou světskou kamennous stavbou v Čechách. Z původního románského hradu se do dnešních dní dochovalo obvodové zdivo a velký přízemní sál, rozčleněný pozdějšími vestavbami. V polovině 16. století byla na jihovýchod od hradu postavena nová obytná renesanční budova a posléze nechal objekt Václav Eusebius z Lobkovic přestavět na dochovaný raně barokní zámek.

Biskup Jan IV. z Dražic vybudoval v roce 1333 třetí nejstarší kamenný most na území Čech a klášter augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie, v letech 1725 až 1734 barokně přestavěným.

V roce 1577 získal město Vilém z Rožmberka, jehož správce Jakub Krčín dovedl Roudnici k nebývalému rozkvětu. Panství později přešlo na Lobkovice, kteří hrad přestavěli na barokní zámek.


Další články

Stálezelené okrasné listnáče podtrhují půvab zahrádky.
Máčka skvrnitá loví především mořské bezobratlé tvory a menší ryby.
Svatý grál a jeho hledání.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Bazilika svatého Marka Benátky ukazuje vliv byzantské architektury.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.
Nejvyšší vodopády světa však nepatří mezi nejzámější z nich.
Zámek Milešov byl původně gotický hrad.
Žralok Megalodon obýval v minulosti světové oceány.
Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století.
Bazilika svatého Františka z Assisi se stala součástí světového dědictví UNESCO.
Žralok modrý patří k druhům, které se nazývají lidožravé.

Roudnice nad Labem je město ležící na levém břehu řeky Labe v okrese Litoměřice. Je domovem necelých třinácti tisíc obyvatel.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů