Oko

Bazilika svatého Marka Benátky

Bazilika svatého Marka Benátky
Bazilika svatého Marka Benátky. Obrázek: Wikipedia, autor: Testus.

Bazilika svatého Marka, postavená na půdorysu řeckého kříže a završená pěti mohutnými kupolemi, jasně ukazuje vliv byzantské architektury, kterou přivedla do Benátek bohatá obchodní a kulturní spojení s Východem.

Dnešní bazilika svatého Marka je třetím chrámem, stojícím na tomto místě. První chrám, vybudovaný jako svatostánek pro uložení těla svatého Marka, zničil požár. Druhý byl stržen v 11. století, aby uvolnil místo pro honosnější stavbu, která celému světu ukazuje zvyšující se moc Benátské republiky. Roku 1807 se v administrativním okrese Castello stal nástupcem San Pietra v úloze benátské katedrály. Do té doby sloužil jako dóžecí kaple pro státní ceremoniály.


Další články

Žraloci číhající v úkrytu zahrabáni v písku.
Žralok Megalodon obýval v minulosti světové oceány.
Nejvyšší vodopády světa však nepatří mezi nejzámější z nich.
Pěstování pokojových rostlin má význam především dekorativní.
Žralok modrý patří k druhům, které se nazývají lidožravé.
Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století.
Majka duhová obývá celou Evropu.
Bazilika svatého Františka z Assisi se stala součástí světového dědictví UNESCO.
Máčka skvrnitá loví především mořské bezobratlé tvory a menší ryby.
Niagarské vodopády nesou jméno po řece Niagara.
Svatý grál a jeho hledání.
Při stavbě Panamského průplavu bylo třeby překonat těžkosti, nakonec se však dílo podařilo.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Popínavé rostliny touží po slunečních paprscích.

Bazilika svatého Marka je hlavní kostel a jedna z nejvýznamnějších památek nacházejících se ve městě Benátky v severní Itálii. Stojí na Piazza di San Marco, vedle Dóžecího paláce.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů