Oko

Vratíkovské jeskyně

Vratíkovské jeskyně jsou krasovou oblastí v Moravském krasu, která se nachází poblíž obce Vratíkov. Jsou nepřístupné, oblast je však navštěvována pro široké možnosti turistiky a rekreace, která se koncentruje především v okolí Sušského rybníka a Vratíkova.

Oblast Vratíkovských jeskyň je vymezena třemi obcemi, a to Vratíkovem, Velenovem a Suchým, a okolním lesním masivem.

Vratíkovské jeskyně tvoří jeskynní soustava asi 800 metrů jihovýchodně od obce u zelené značky. V jeskyních byly nalezeny četné paleontologické nálezy. Vyskytovala se zde i železná ruda. Uvnitř se nachází jezírko Brudňa.

Vratíkovské jeskyně jsou nepřístupné.


Další články

Větrné mlýny kolem Severního moře.
Jeskyně Altamira trpěla návštěvností lidí.
Kostel sv. Benedikta Praha se téměř ztrácí v okolní zástavbě.
Ostrovská vodní jeskyně je jeskynní soustava.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Pamukkale Turecko se chlubí atraktivními kaskádovými jezírky.
Promyka ichneumon si vyhrabává nory pro úkryt.
Historie Moravského krasu sahá do devonu.
Tradiční čínská medicína a co vše umí.
Slovenské ledové jeskyně ve kterých jsou po celý rok vidět ledové krápníky.
Dílo Salvadora Dalí se zapsalo do povědomí lidí.
Město Marmaris Turecko je životem kypící turistické centrum.
Malachit se používá i ve šperkařství.
Ruskému městu Sankt Peterburg se neformálně přezdívá Benátky severu.

Vratíkovské jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů a vrápenců, především pak kriticky ohroženého vrápence malého.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů