Oko

Orel bělohlavý je národním symbolem USA

Orel bělohlavý
Orel bělohlavý je národním symbolem USA. Obrázek: Wikipedia, autor: Snowmanradio.

Orel bělohlavý je národním symbolem USA. Má bílou barvu a ocas a žlutý zobák, podle kterého se dá lehce poznat. Mladí orli bělohlaví mají hnědé peří a namají vyvinuté bílé znaky, dokud nedosáhnou věku čtyř až pěti let. Orel bělohlavý se živí téměř vším, od zdechlin po ryby, které často krade jiným ptákům.

Objevuje se ve většině znacích USA, například ve znaku prezidenta Spojených států amerických, na státním znaku USA je orel bělohlavý s třinácti šípy a olivovou větvičkou se třinácti listy.

Zobrazen je také na zadní straně několika mincí USA.


Další články

Deklarace nezávislosti USA jejíž text zformuloval Thomas Jefferson.
Orel křiklavý se ozývá rozmanitým pískáním.
Městu na ostrovech Sankt Peterburg se neformálně přezdívá Benátky severu.
Orel nejmenší obývá listnaté a smíšené lesy.
Cvrčilka zelená dorůstá velikosti mnohem menší než vrabec.
Evropské migrační trasy ptáků vedou často na vzdálenosti tisíce kilometrů.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Pamukkale Turecko se chlubí atraktivními kaskádovými jezírky.
Orel volavý dosahuje v rozpětí 160 až 180 centimetrů.
Pták moa mohl přežívat až do 18. století.
Giovanni Battista Morgagni otcem patologie jakožto vědního oboru.
Grand Canyon v USA vytvořila řeka Colorado.
Orel mořský je částečně tažný.
Dravé ptáky člověk obdivoval odedávna.

Orel bělohlavý je národním symbolem Spojených států amerických. Zobrazen je na státních znacích.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů