Oko

Kolik vody je na Zemi

Kolik vody je na Zemi
Kolik vody je na Zemi. Obrázek: Wikipedia.

Pohlédneme-li na glóbus, cidíme, že více než dvě třetiny zemského povrchu jsou pokryty mořem. Na kilometr přesně to nevíme, neboť obrovské rozlohy polárních krajin jsou pokryty ledovci, a není všude zjištěno, zda je pod nimi pevnina, ostrovy nebo moře.

Hloubky moří jsou z lidského hlediska veliké. Sovětská výzkumná loď Vítěz naměřila v Tichém oceánu hloubku téměř jedenáct kilometrů. Do této hlubiny by nejvyšší hora světa žbluňkla, schovala se beze zbytku a ještě by nad ní byly dva kilometry vody.

Z hlediska celé Země jsou však tyto hloubky nepatrné. Vlastně je této vody docela slabá vrstvička. Kdybychom si představili planetu Zemi jako kopací míč, pak by všechna moře, rozprostřená po povrchu, byla jen tenoučkou slupkou, přibližně jednu desetinu milimetru tlustou.

Obsah Země má něco přes tisíc miliard krychlových kilometrů. Z tohoto nesmírného množství činí veškerá voda v řekách, rybnících, jezerech, ovzduší, ledovcích, i v kůře zemské a ovšem ve všech mořích pouze asi jednu a čtvrt miliardy kilometrů krychlových. Tedy téměř tisíckrát bychom museli znásobit obsah veškeré vody, abychom dostali objem celé planety Země.

Na váhu je pak tento poměr ještě větší, neboť pevnina je prostoupena zeminami různého druhu, kovy a těžkými minerály, je mnohem těžší než voda. Váha celé planety Země je asi 4500krát větší, než váha veškeré vody na Zemi. Je to jako malý králík, nevážící ani kilogram, proti statnému slonu.


Další články

Nobilita byla privilegovaná vrstva občanů římské společnosti.
Dešťová voda je zdroj budoucnosti, její cena se za poslední roky zvýšila.
Pamukkale Turecko se chlubí atraktivními kaskádovými jezírky.
Promyka ichneumon si vyhrabává nory pro úkryt.
Sumeček černý snáší i horší životní podmínky.
Mochna zlatá se u nás vyskytuje jako jediná typicky horská mochna.
Perlivou vodu doporučovali v dřívějších dobách lékaři.
Ledovec Vatnajökull má přibližně 20 ledovcových splazů.
František Běhounek byl účastník polární výpravy vzducholodi Italia.
Balony a řiditelné vzducholodě byly velký vynález.
Město Marmaris Turecko je životem kypící turistické centrum.
Ruskému městu Sankt Peterburg se neformálně přezdívá Benátky severu.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Tradiční čínská medicína a co vše umí.

Kolik vody je na Zemi. Objem veškeré vody v řekách, rybnících, jezerech, ovzduší, ledovcích, kůře zemské i ve všech mořích činí přibližně jednu a čtvrt miliardy kilometrů krychlových.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů