Oko

Giovanni Battista Morgagni otcem patologie

Giovanni Battista Morgagni
Giovanni Battista Morgagni stál na úsvitu moderní patologie.

Ve starovékém Řecku a Římě nebylo pitvání mrtvol ke zjištění příčiny smrti schvalováno. Také křesťanská církev pitvy zakazovala, a to až do roku 1341. O několik let později se Evropou začala šířit černá smrt. Mor postihl více než třetinu tehdejší evropské populace a ani pitvy nepomohly proti němu nalézt lék.

V roce 1712 se profesorem na univerzitě v Padově stává Giovanni Battista Morgagni. Do té doby se již anatomie díky Vesaliovi a dalším badatelům stala zavedeným předmětem a několik lékařů uveřejnilo podrobné informace o pitvách. Žádná práce se však co do důkladnosti a obsáhlosti nevyrovnala Morgagniho spisu O sídle a příčinách nemocí vydanému roku 1761. Ve svém díle Morgagni podrobně popisuje více než pět set pitev a kniha obsahuje také srovnání zdravých a nemocných orgánů. Přiřadil příznaky nemocí k tomu, co v těle není v pořádku. Morgagniho práce vyvrátila teorii o čtyřech šťávách, avšak lékaři měnili své názory jen pomalu.

V dnešní době se pitva provádí v případech, kdy není zcela jasná příčina smrti.


Další články

Pěnkava jikavec patří mezi ptáky, které u nás můžeme vidět pouze v zimním období.
Městu na ostrovech Sankt Peterburg se neformálně přezdívá Benátky severu.
Cvrčilka zelená dorůstá velikosti mnohem menší než vrabec.
Evropské migrační trasy ptáků vedou často na vzdálenosti tisíce kilometrů.
Pamukkale Turecko se chlubí atraktivními kaskádovými jezírky.
Pták moa mohl přežívat až do 18. století.
Zelená Sahara v době ledové.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Hýlovec černý se vyskytuje pouze na Kubě.
Zámek Dymokury stojí v rovinaté krajině severovýchodně od Nymburka.
Zámek Teplice vznikl na místě kláštera benediktinek.
Zvonečník černý roste na podhorských a horských loukách.
Dravé ptáky člověk obdivoval odedávna.
Vodní zámek Blatná stojí na místě původní dřevěné tvrze.

Giovanni Battista Morgagni položil svým dílem O sídle a příčinách nemocí základy moderní patologie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů