Oko

Zavedení juliánského kalendáře v Rusku

Car Petr I. Veliký
Jeden z modernizačních kroků car Petra I. Velikého v Rusku bylo zavedení juliánského kalendáře. Obrázek je dílem malíře Paula Delaroche z roku 1838.

Součástí reformního úsilí cara Petra I. Velikého vedoucího k modernizaci Ruska bylo zavedení juliánského kalendáře, kterým roku 1700 nahradil až do té doby užívaný kalendář byzantský, podle kterého se začalo počítat v sedmém století našeho letopočtu.

Juliánský kalendář, který počítal čas podle slunečního roku, zavedl roku 45 před naším letopočtem v tehdejší římské říši Gaius Julius Caesar.

Zavedení juliánského kalendáře za účelem sjednocení počítání času s ostatními evropskými zeměmi, se však ukázalo nevhodně načasované, protože v té době se již v katolických zemích používal reformovaný kalendář gregoriánský, který postupně začaly používat i evropské protestantské země - protestantské Německo a skandinávské země roku 1700, Velká Británie roku 1752.

Naproti tomu pravoslavné země používaly nadále juliánský kalendář - Rusko do roku 1918, Řecko do roku 1923 a Rumunsko do roku 1924.

Používání jednotného datování na celém území Evropy tedy nebylo dosaženo.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.
Káhira začala hrát důležitou roli počínaje rokem 641.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Gregoriánský kalendář zavedl roku 1582 papež Řehoř XIII.
Medvěd baribal se nejčastěji objevuje na snímcích s návštěvníky amerických národních parků.
Anglický chrt greyhound vyvine rychlost až 69 kilometrů v hodině.
Nejstarší kalendář objevili archeoplogové.
Medvěd grizzly nemá v přírodě přirozené nepřátele.
Město Singapur je jeden z asijských tygrů.
Medvědi žijí na mořském pobřeží i vysoko v horách.

Zavedení juliánského kalendáře v Rusku je zásluhou cara Petra I. Velikého. Stalo se jednou z řady reforem, ke kterým patřila dále měnová reforma, zavedení nového druhu písma, reforma státní a soudní správy, ustanovení svatého synodu do čela ruské pravoslavné církve a další.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů