Oko

Velkomoravský skanzen Modrá

Velkomoravský skanzen Modrá
Vstupní brána velkomoravského skanzenu Modrá. Obrázek: Wikipedia, autor: Mercy.

V letech 2003 až 2004 byl v obci Modrá nedaleko Velehradu v místě někdejšího velkomoravského osídlení vybudován velkomoravský archeologický skanzen, který návštěvníků umožňuje vytvořit si představu o životě obyvatel Velké Moravy tak, jak žili v 9. století.

Objekty, které si můžeme prohlédnou ve velkomoravském skanzenu Modrá, byly postaveny podle skutečných archeologických nálezů.

Prostor skanzenu je rozdělen do pěti částí: vstupní brána a strážní věže, obytná a hospodářská část, obydlí velkomoravského velmože, řemeslnický areál a církevní areál.

Návštěvníci skanzenu si mohou vyzkoušet stará tradiční řemesla, ochutnat jídla, seznámit se s pěstováním původních zemědělských plodin a chovem hospodářských zvířat nebo se zúčastnit některé z historických slavností čerpajících inspiraci ze slovanské historie.

Volnou součástí skanzenu je také místo nálezu pozůstatků kostela svatého Jana z přelomu 8. a 9. století.


Další články

Korovec jedovatý představuje tvora velmi podivného.
Bolen dravý je ceněn pro svoji chuť.
Venkovní břečťan dokresluje atmosféru starých zahrad.
Písečné duny v Čechách a na Moravě lze nalézt.
Tradiční čínská medicína a co vše umí.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Pavouk tarantule nahání lidem hrůzu.
Jedovatí pavouci a hmyz bývají vděčným tématem novinových článků.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Kozinec písečný kvete v červnu a červenci.
Tržnici Břicho Paříže zastřešilo deset pavilonů z litiny a skla.
Písečný pavouk žije v poušti na jihu Afriky.
Město Sankt Peterburg stojí na desítkách ostrovů.

Velkomoravský skanzen Modrá se nachází na okraji stejnojmenné vesnice v okrese Uherské Hradiště. Všechny stavby, které se kterými se ve skanzenu můžeme seznámit, byly postaveny na základě archeologických nálezů z oblasti středního Pomoraví.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů