Oko

Tržnice Břicho Paříže

Tržnice Břicho Paříže
Tržnice Břicho Paříže v roce 1863.

Na místě nazývaném Břicho Paříže býval tržnice již od 12. století. V 19. století pak byla zastřešena, architekt Victor Baltard vyprojektoval deset pavilonů z litiny a skla.

V roce 1971 byly pavilony navzdory protestům Pařížanů zbourány. Po vleklých sporech byla velká pařížská tržnice Břicho Paříže přemístěna na okraj města. Přestože podle názoru některých architektů i obyvatel Paříže mohly být litinové haly zastřešující tržnici uchovány pro použití v kulturním centru, nosná konstrukce a ornamenty skončily, až na jeden pavilon prodaný do Japonska a druhý, který byl znovu postaven v Nogent-sur-Marne, na šrotišti.

Důvodem přemístění tržnice byly především dopravní problémy v okolí Břicha Paříže, kdy dodávkové vozy, zvyložené zboží a bedny zatarasily úzké ulice v blízkosti tržnice mnohdy na celé hodiny.

Uvolnění ulic a plynulost silničního provozu však nevrátí ztrátu architektonického charakteru a typické atmosféry této čtvrti. Její někdejší atmosféru popsal Emile Zola ve svém románu Břicho Paříže z roku 1873.

Spolu s tržnicí zmizely i stánky s proslulou cibulačkou a trhovkyně se svým volným nářečím.

Kdysi se v těchto místech po tunách vykládala a prodávala zelenina, ovoce a ryby, bezdomovci sbírali zbytky a různí šejdíři zde provozovali své rejdy.

Demolici tržních hal zdokumentovala Monique Aubert (Le dernier cri des halles, 1973).

Dnes je na tomto místě významné obchodní centrum, které ročně navštíví 41 miliónů lidí, v podzemí se pak nachází stanice metra Châtelet - Les Halles.


Další články

Město Florencie založili ve starověku Etruskové.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Odvšivení aneb jak dostat vši z vlasů, aby neškodily.
Guggenheimovo muzeum, Bilbao bylo otevřeno roku 1997.
Muzeum hodinek Patek Philippe.
Město Sankt Peterburg stojí na desítkách ostrovů.
Draví ptáci v české přírodě.
Bolen dravý je ceněn pro svoji chuť.
Zápalky se vznítí, když jimi škrtneme o drsný povrch.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Venkovní břečťan dokresluje atmosféru starých zahrad.
Královské město Litoměřice obdrželo tento titul a z něj vyplývající privilegia roku 1234.
Drůbež je klasický příklad hrabavých ptáků a jejich znaků.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.

Tržnice Břicho Paříže (Halles de Paris) je název bývalé hlavní pařížské tržnice, která se nacházela v centru města.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů