Oko

Střídání dne a noci

Střídání dne a noci na planetě Zemi
Střídání dne a noci na planetě Zemi souvisí s jejím otáčením kolem své osy.

Položme si otázku, jak vzniká střídání dne a noci.

Země je obrovská koule, která rotuje v prostoru. Během 24 hodin, tedy jednoho dne, se otočí jednou kolem své osy. Na polokouli, na kterou právě svítí Slunce, je den. Na odvrácené polokouli je noc. A protože Země se otáčí, dochází ke střídání dne a noci.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Medvědi žijí na mořském pobřeží i vysoko v horách.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.
Medvěd grizzly nemá v přírodě přirozené nepřátele.
Káhira začala hrát důležitou roli počínaje rokem 641.
Gregoriánský kalendář zavedl roku 1582 papež Řehoř XIII.
Medvěd baribal se nejčastěji objevuje na snímcích s návštěvníky amerických národních parků.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Tučňák královský obývá antarktické ostrovy.
Nejstarší kalendář objevili archeoplogové.
Město Singapur je jeden z asijských tygrů.

Střídání dne a noci vzniká při otáčení planety Země kolem své osy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů