Oko

Orel volavý

Orel volavý
Orel volavý (Clanga clanga, do roku 2014 Aquila clanga). Obrázek: Wikipedia, autor: Jkadavoor.

Orel volavý je středně velký tmavě hnědý orel se sedmi zřetelně nataženými ručními letkami a kratším, méně zaobleným ocasem. Rozpětí křídel dosahuje 160 až 180 centimetrů.

Mláďata lze poznat podle řady bílých skvrn na svrchní straně křídla, z dálky se jevící jako dvě světlé křídelní pásky. Prachové peří je bílé.

Ozývá se zvučným voláním "kjekkjekkjek" připomínajícím pronikavý štěkot psa. Mimoto také táhlým "jíf jíf".

Orel volavý je rozšířený především v Asii a východní Evropě. Vzácně hnízdí v otevřené lesnaté krajině s vodními plochami ve střední a západní Evropě jako zatoulanec.

Hnízdí v dubnu a květnu. Hnízdo si staví v korunách stromů z klacků a větví. Samice do hnízda snáší 1 až 2 šedobílá vejce s ojedinělými skvrnami. Na vejcích sedí asi 43 dnů. Mláďata krmí asi 2 měsíce.

Potravu orla volavého tvoří drobní hlodavci, plazi, ptáci, žáby a mršiny.

Jedná se o tažný a stěhovavý druh.


Další články

Město Florencie založili ve starověku Etruskové.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Český král Václav IV vládl Českému království v turbulentní době.
Město Sankt Peterburg stojí na desítkách ostrovů.
Královská cesta Praha kterou jezdili čeští králové ke korunovaci.
Královské město Litoměřice obdrželo tento titul a z něj vyplývající privilegia roku 1234.
Draví ptáci v české přírodě.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Venkovní břečťan dokresluje atmosféru starých zahrad.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Drůbež je přímo klasický příklad hrabavých ptáků a jejich znaků.
Co je to infračervené záření a jak se využívá.
Orel mořský se živí rybami, ptáky a savci.
Pták moa obýval Nový Zéland.

Orel volavý žije v nížinatých lesnatých oblastech, často v blízkosti vodních zdrojů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů