Oko

Medvědovité šelmy

Medvěd hnědý
Medvěd hnědý patří mezi medvědovité šelmy. Tento obrázek je volným dílem.

Medvědovité šelmy jsou vzdálení příbuzní šelem psovitých. Ostatně, svým vzhledem připomínají obrovské zavalité psy bez ocasu. Nenechme se však touto vzhledovou podobou zmást, chováním se medvědi od psů odlišují.

Medvědi našlapují na celou plochu chodidla, mají malé špičáky a široké stoličky. Jsou totiž všežravci, neživí se pouze masem, ale požírají i velké množství rostlinné potravy, kterou rozmělňují velkými plochami stoliček.

Historie medvědovitých šelem je poměrně krátká, známe je teprve z doby před asi 15 miliony let.

Medvědi tvoří malou, uzavřenou, ale velmi všestrannou skupinu šelem. Zemi dnes obývá všeho všudy sedm druhů medvědů, což je v porovnání s ostatními čeleděmi šelem velmi málo. Pouze hyenovití a hyenkovití mají ještě méně zástupců. Protože je medvědovitých šelem tak málo druhů, můžeme si je vyjmenovat všechny.

První je medvěd hnědý, druhý baribal. Dalšími druhy jsou medvěd ušatý z lesnatých oblastí střední, východní a jižní Asie, dále medvěd pyskatý z Indie a Srí Lanky, medvěd malajský z pralesů Zadní Indie a jihovýchodní Asie, medvěd brýlatý z And a medvěd lední, který obývá polární končiny severní polokoule.

Medvěda si většinou lidé představují jako huňáče s dlouhou srstí. Většina druhů takovou srst skutečně má. Na některých místech těla bývá srst dokonce prodloužena v jakési límce nebo chomáče. Pouze medvěd malajský, který žije v teplých podnebných pásmech, má srst velmi krátkou, hladkou a přiléhavou.

Zajímavé je také zbarvení medvědovitých šelem. Je totiž nápadně jednotné. Ma hrudi a u medvěda brýlatého i na hlavě může být sice bílá nebo žlutavá kresba, ale jinak je tělo zbarveno jednotně. Jiná zvířata mívají hřbet zbarvený odlišně od břicha, ale u medvědů se břicho a hřbet barvou neliší.

Medvědi mají ze smyslů nejlépe vyvinutý čich a snad i sluch. Zrak je poměrně slabý a nehybné předměty dokáže medvěd rozeznat teprve z poměrně malé vzdálenosti. Při pohledu na živého medvěda zjistíme, že tomu odpovídá i velikost jeho smyslových orgánů. Nos je velmi pohyblivý a při větření se otáčí na všechny strany. Uši jsou sice malé, ale dobře pohyblivé a natáčením mohou přesně určit směr přicházejícího zvuku. Oko medvěda je malé a je zřejmé, že se zvíře na zrak příliš nespoléhá.

Lidé medvědy většinou považují za dobromyslné a neohrabané tvory. Tak je prezentován dětem v pohádkách i ve tvaru jejich hraček. Medvědi jsou však pravé šelmy. Ani od mládí chovaný medvěd není vhodným společníkem člověka. U medvědovitých šelem je totiž svízel v tom, že jejich málo vyvinuté obličejové svalstvo jim znemožĄuje mimiku, což společně s absencí ocasu neumožňuje zvířeti projevit své emoce a náladu. Zatímco pes nebo kočka dokáží jasně signalizovat svoji náladu, medvěd se svým neměnným výrazem může být právě tak v dobrém rozmaru jako se chystat k útoku. Proto také v zoologických zahradách patří medvědi k nejnebezpečnějším zvířatům.


Další články

Sluneční hodiny měřily čas již ve starověku.
Vodopády v české republice nepůsobí tak mohutným dojmem jako mnohé zahraniční.
Ptačí hnízda patří do přírodní architektury.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Starověký Babylon byl prvním dějištěm inflace.
Město Singapur je jeden z asijských tygrů.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Ptačí krmítko slouží při mrazech.
Medvěd grizzly nemá v přírodě přirozené nepřátele.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Sluneční soustava má Slunce ve svém středu.
Anglický chrt greyhound vyvine rychlost až 69 kilometrů v hodině.
Káhira začala hrát důležitou roli počínaje rokem 641.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.

Medvědovité šelmy mají robustní postavu, velkou lebku, krátký ocas a silné nohy s dlouhými nezatažitelnými drápy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů