Oko

Královské město Litoměřice

Královské město Litoměřice
Královské město Litoměřice, pohled na starou radnici (dnes muzeum) a kostel Všech svatých. Obrázek: Wikipedia, autor: Miaow Miaow.

Královským městem se všemi z tohoto titulu vyplývajícími privilegii se Litoměřice staly roku 1234. Ve středověku patřily Litoměřice k největším s nejvýstavnějším městům v Českém království a jako jedno z mála zůstalo v pěkném stavu dochované až do současnosti.

Král Karel IV. nechal královské město Litoměřice obehnat hradbami a roku 1359 daroval městu vrch Radobýl k pěstování vinné révy s podmínkou, že každý desýtý sud vína bude poslán do královských sklepů.

Z památek, které v královském městě Litoměřice spojují dněšek s dobami minulými, jmenujeme centrální Mírové náměstí, na kterém stojí architektonicky cenné domy, radnice a kostel Všech svatých, park s hvězdárnou, místa spojená s pobytem Karla Hynka Máchy, Dómské náměstí, jehož dominantu tvoří Katedrála svatého Štěpána, městské divadlo Karla Hynka Máchy a řada dalších.


Další články

Město Florencie založili ve starověku Etruskové.
Český král Václav IV vládl Českému království v turbulentní době.
Královská cesta Praha kterou jezdili čeští králové ke korunovaci.
Draví ptáci v české přírodě.
Venkovní břečťan dokresluje atmosféru starých zahrad.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Drůbež je přímo klasický příklad hrabavých ptáků a jejich znaků.
Velká modrá mešita v Istanbulu pochází z roku 1617.
Co je to infračervené záření a jak se využívá.
Barva moře je modrá.
Město Sankt Peterburg stojí na desítkách ostrovů.
Pták moa obýval Nový Zéland.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.

Královské město Litoměřice leží v severních Čechách na soutoku Labe a Ohře, dnes je domovem pro téměř 25 tisíc obyvatel.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů