Oko

Co je to infračervené záření

Infračervené záření
Více infračerveného záření vyzařují teplé předměty. Obrázek: Wikipedia, autor: Masgatotkaca.

Spolu se všemi ostatními typy záření je infračervené záření vyzařováno všemi tělesy. Nejvíce infračerveného záření však vyzařují teplé předměty. Obrázek vpravo byl pořízen pomocí speciálního infračerveného filtru. Nejjasnější části odpovídají nejvyšší teplotě.

Infračervené zářiče emitující infračervené záření se používají například k vytápění nebo v restauracích k udržování teplého jídla.

Infračervené záření se také využívá v technice při přenosu informací na krátkou vzdálenost.

Jako zajímavost lze zmínit, že povrch planety Země absorbuje viditelné záření ze Slunce a zpět vyzařuje energii jako infračervené záření skrze atmosféru do vesmíru.


Další články

Klanoprašku čínskou lze vysévat na podzim.
Venkovní břečťan dokresluje atmosféru starých zahrad.
Velká modrá mešita v Istanbulu pochází z roku 1617.
Racek stříbřitý v létě obývá skalní útesy, ostrůvky a střechy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Barva moře je modrá.
Replika jeskyně Altamira seznamuje návštěvníky s jeskynními malbami.
Vodní plži jsou značně nesourodou skupinou.
Jaký je význam barev v psychologii pro emoční náladu.
Co je antihmota? Skládá se z antičástic.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Český král Václav IV vládl v turbulentní době.
Čajovník čínský pochází z jihovýchodní Asie.

Co je to infračervené záření? Je to elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, avšak menší než mikrovlnné záření.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů