Oko

Upolín evropský

Upolín evropský
Upolín evropský (Trollius europaeus), Slavkovský les. Obrázek: Wikipedia, autor: Lubor Ferenc.

Upolín evropský je středně vysoký, vytrvalý, ozdobný plevelný druh, lidově nazývaný bublina, bublinka, boubelka, bumbelec, volské oko, buličí oko, plané zarouží. Zakořeňuje mělčeji v půdě svazčitými kořeny. Byliny mají až více než 60 centimetry vysokou přímou, jednoduchou nebo málo větvenou lodyhu nesoucí střídavé, bezpalisté listy, hluboce dlanitě dělené, tříčetné až pětičetné, s lístky dvouklanými až tříklanými v kosočtverečné úkrojky. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, horní zpravidla přisedlé, menší a méně dělené. V květnu až červenci se objevují jednotlivé, dlouze stopkaté, oboupohlavné, pravidelné, velké a úhledné květy typického tvaru, o průměru až více než 3 centimetry. Řidčeji se objevují i květy úžlabní, které bývají o něco menší. Korunovitě zbarvený kalich, kulovitě nebo zvonkovitě uzavírající korunu, je tvořen pěti velkými lístky. Koruna sestává až z patnácti světle žlutých až zlatožlutých lístků, kratších než četné žluté tyčinky. Plody jsou mírně zakřivené měchýřky podlouhlého tvaru, ukončené delším zobánkem. Semena jsou vejčitá, hladká, lesklá, černá a vypadávající z měchýřků na stanovišti nebo jsou roznášena při opožděné sklizni píce po pozemku či odvážena s pící.

Upolín evropský se vyskytuje, jak již napovídá jméno, především v Evropě. V České republice je rozšířen roztroušeně, nejčastěji na vlhkých loukách a ostatních travnatých místech v podhorských oblastech, kde je ozdobou porostů. Místy zasahuje až do horských oblastí. Odvodněním půdy a zúrodněním pozemků, především intenzivnějším hnojením, značně ustupuje. Je potlačován hustým zápojem kulturních trav a ostatních pícnin. Vzácněji se kvetoucí rostliny objevují ve druhé seči luk. Zelené rostliny jsou jedovaté a jsou v zelené píci nežádoucí příměsí. Sušením jedovatost ztrácejí. V poslední době vlivem zvýšeného zúrodňování luk a pastvin upolín evropský ustupuje a náleží k ohroženým druhům.


Další články

Vítod hořký se vzácně vyskytuje v Moravskoslezských Beskydech a dalších lokalitách.
Olivovník evropský hojně roste v Itálii, Řecku či Španělsku.
Hrad Šelmberk je dnes malebnou zříceninou.
Masožravé rostliny lákají hmyz svými pastmi.
Sedmikvítek evropský je nenáročná rostlina.
Hrad Červený kameň je unikát středoevropské architektury.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Ženšen v čínské medicíně objevil mytologický čínský císař Šen-nung.
Mochna jarní ohlašuje jaro svými žlutými květy.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Bobr evropský byl ceněn pro kožešinu.
Křižák pruhovaný žije zejména v jižnějších zemích.
Složení lidské lebky a její části.
Korejský ženšen je ingrediencí východní medicíny.

Upolín evropský je rozšířen v severní Evropě a v západní části střední Evropy. V České republice roste jeho blízký příbuzný upolín nejvyšší.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů