Oko

Tour Saint-Jacques

Tour Saint-Jacques
Tour Saint-Jacques vedle níž stojí Vítězný sloup. Obrázek: Wikipedia, autor: Siren-Com.

Zvonice svatého Jakuba (Tour Saint-Jacques) je jediným do dnešních dní dochovaným pozůstatkem zaniklého gotického kostela St-Jacques-de-la-Boucherie. Ten vděčí za své jméno okolnosti, že se nacházel na Jakubově cestě poutníků, kteří putovali napříč hlavním městem směrem na jih Santiaga de Compostela. Druhá polovina názvu kostela jej pak označuje za farní kostel cechu řezníků, koneckonců ležel v jejich čtvrti.


Další články

Staré město Dubrovník je postavené z kamene světlé barvy.
Vodomil černý obývá stojaté vody s hojným rostlinstvem.
Sýček obecný patří k ptákům velmi užitečným.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Čtverzubec zelený se dokáže proměnit téměř v kouli.
Alexandr rudohlavý je převážně pralesní pták.
Dešťovka obecná žije ve velkém množství v půdě.
Chetité dosáhli mistrovství v odlévání kovů.
Historie Moravského krasu je značně složitá.
Alexandre Dumas byl svérázný spisovatel.
Hořické pískovce se charakterizují jako zpevněná, usazená hornina.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Zvonečník černý patří k nejtmavším rostlinám, s jakými se v naší přírodě setkáme.

Tour Saint-Jacques je jediný do dnešních dní dochovaný pozůstatek zaniklého gotického kostela St-Jacques-de-la-Boucherie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů