Oko

Chetité

Chetité
Chetité na kamenném reliéfu. Obrázek: Wikipedia, autor: Kpisimon.

Jako první se v historikům známém období dějin Anatolie z temnot věků vynořují Chetité, kteří se do Malé Asie přistěhovali přibližně na konci 3. tisíciletí př. n. l.

Chetitské umění vzniklo ze spolupůsobení vlivů kultury přistěhovalých indoevropských Chetitů s místní kulturou. Již v 18. století př. n. l. si vyvinulo chetitské umění své podstatní rysy a poté prožívalo svůj rozkvět mezi lety 1450 př. n. l. až 1200 př. n. l. V této době byly postaveny velké paláce, opevnění a chrámy. Důležitým znakem chetitské architektury byla asymetrie v plánování. Sloupy Chetité neznali, jako podpory namísto nich sloužily čtverhranné pilíře. Na branách paláců a na kamenných stěnách se nachází spousta plastických reliéfů.

Chetité dosáhli mistrovství v odlévání kovů a tuto schopnost využívali i v umění.


Další články

Chetitská říše prožila svůj vrchol kolem roku 1300 př. n. l.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Strnad obecný se hlasově projevuje jednoduchým zpěvem.
Meduňka lékařská patří do čeledi hluchavkovitých.
Šalvěj lékařská roste ve středozemské Evropě.
Sýček obecný patří k ptákům velmi užitečným.
Zahrada v červnu si žádá péči.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Solfatara na Flegrejských polích leží šestnáct kilometrů západním směrem od Vesuvu.
Špička obecná náleží do řádu hub lupenatých.
Dešťovka obecná žije ve velkém množství v půdě.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slouží k udržování stability energetické soustavy.
Pampeliška je známa jako smetanka lékařská, na zahrádce představuje plevel.

Starověk v Anatolii, to jsou Chetité a jejich říše, která v období největšího rozmachu zahrnovala dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů