Oko

Vrbina penízková

Vrbina penízková
Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) je zlatožlutě kvetoucí vytrvalá plazivá vlhkomilná rostlina.

Popínavé rostliny

Na vlhkých loukách, podél lesních potůčků a na dně příkopů se v trávě plazí nenápadná vrbina penízková.

Pozornost upoutají až žluté hvězdičky květů. Vyrůstají na krátké květní stopce v blízkosti vstřícných okrouhlých listů. Protože vrbina nemá úponky ani ovíjivou lodyhu, musí ležet prostě na zemi.

Vrbina penízková roste v téměř celé Evropě, s výjimkou oblastí okolo Středozemního moře a studených oblastí nad 60° severní zeměpisné šířky.

Kvete od května do července.


Další články

Chroustnatka středomořská dorůstá velikosti 4 cm.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Amfiteátr Aspendos pochází z druhého století našeho letopočtu.
Kámen magnetit je přírodní magnet, který je znám již od starověku.
Masožravé rostliny loví hmyz.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Strnad obecný je druh pěvce.
Mokrá louka je džungle za humny a životní prostor pro řadu druhů.
Zajíc měnivý používá tlapy jako sněžnice při pohybu sněhem.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění a podporovala umělecké sbírky.
Lechův kámen sestává ze žulového monolitu.
Vánoční rostliny umí přežít i v nejhlubších mrazech.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků.

Vrbina penízková roste poměrně hojně po celém území České republiky vyjma vyšších poloh.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů